Državi 17,7 miliona, privatniku 32,9 miliona
25 Juna, 2023
Alijevi potvrdili vlasništvo u Porto Novom
6 Jula, 2023

Apsolutno pouzdani podaci ASP-a

Podaci koje je objavila Akcija za socijalnu pravdu (ASP) u vezi podjele prihoda od registracije domena „me“ između Vlade Crne Gore i firme „Domen“, pri čemu je Vladi u poslednjih sedam godina pripalo 17,7 miliona, dok je „Domen“ ostvario prihod od 32,9 miliona eura su apsolutno tačni, pouzdani i zasnovani su na zvaničnoj dokumentaciji.

Tu dokumentaciju je ova nevladina organizacija dobila upravo od Vlade Crne Gore na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, a ni firma „Domen“ u svojim plaćenim tekstovima ne negira predočene informacije da je prihod Vlade za poslednjih sedam godina od registracije nacionalnog domena „me“ bio 17,7 miliona eura.

Nadalje, nesporna je činjenica da je Ugovor o Agentu registracije domena „me“ definisao da Vladi pripada samo 33 odsto prihoda od takozvanih redovnih registracija, a 70 odsto prihoda od premium registracija i razvojnih programa (ali su premium registracije i razvojni programi samo 10 odsto od ukupnih prihoda u zadnjih sedam godina), a velika disproporcija u prihodima vlade i inostrano-domaćeg privrednog društva jasno ukazuje na finansijsku narušenost tog ugovora.

U odnosu na dio koji firma „Domen“ saopštava u vezi uplate poreza na dobit, dividende i ostale poreze državi, ASP prvo primjećuje da nijesu valjda u toj kompaniji očekivali da budu oslobođeni i tih obaveza, a zatim ukazuje da je poražavajuće za ovu državu što u međuvremenu nije formirala svoju kompaniju koja bi upravljala nacionalnim brendom domen „me“, jer bi se onda profit slivao u državnu kasu i bilo bi više novca za škole, vrtiće, puteve, socijalu…

Ovako se profit slivao u privatne džepove od „zlatne koke“, kako često označavaju nacionalni domen „me“.  

Dakle, ASP je, pored ostalog, prije nekoliko dana saopštila da je u poslednjih sedam godina država Crna Gora od korišćenja internet domena „me“ prihodovala 17,7 miliona eura, dok je privatniku, koji upravlja registracijom ovog domena, pripao znatno veći dio kolača od preko 32,9 miliona eura, u odnosu na oko 50,6 miliona prikazanih prihoda od registracija nacionalnog domena. 

ASP je saopštila da ni 15 godina od prvog zaključenja ugovora za domen „me“, država nije našla za shodno da formira svoje preduzeće i preuzme ovaj profitabilni posao. Podgorička firma „Domen“ na kraju prošle godine prikazuje manje od deset zaposlenih, a u poslednjih sedam godina se prihod od domena realizuje u godišnjem obimu od preko 6,3 miliona, pa do više od osam miliona (zadnje dvije godine), od čega državi pripada prosječno do 35 odsto. 

Ugovor o Agentu registracije domena „me“ prvi put je zaključen 14. novembra 2007. godine, na petogodišnji period, a jedan od njegovih potpisnika je Oleg Obradović, kao suosnivač firme „Me-net“, koja je sa inostranim „Godaddy“ i „Afilias Limited“ osnivač firme „Domen“, sa kojom je zaključen ovaj Ugovor o Agentu registracije domena „me“. 

Protiv Olega Obradovića je pred domaćim pravosudnim organima pokrenut postupak zbog poznate afere prodaje Telekoma, za koju su pred međunarodnim sudovima dokazane koruptivne radnje. 

Ugovor o Agentu registracije domena „me“ je u ime tadašnje vlade novembra 2007. godine potpisao njen potpredsjednik Vujica Lazović. Tadašnji tender pokrenut je na osnovu zaključka Vlade i odluke o dodjeli  nacionalnog internet domena od Međunarodne asocijacije za raspodjelu nacionalnih internet domena (ICANN). 

Dakle, pokrenut je bez pravnog osnova u nekom zakonu, a Crna Gora u međuvremenu ima usvojene Zakon o koncesijama i Zakon o javno privatnom partnerstvu. 

Sa firmom „Domen“ je decembra 2009. godine Vujica Lazović potpisao prvi aneks, koji je proširio opseg usluga i na razvojne projekte, dok je jula 2012. godine zaključen novi aneks, kojim je produžen rok trajanja za punih deset godina, odnosno do 31. marta ove godine.  

Frapantno je da je aneksom produžen rok trajanja ugovora za čak deset godina, dok je osnovni ugovor bio zaključen na duplo manji rok, odnosno pet godina, te je osnovana indicija da se radilo o arbitrernoj odluci na štetu javnog interesa sa potencijalnom zonom krivične odgovornosti. 

Vujica Lazović je potpisao ne samo ugovorna dokumenta (osim trećeg aneksa iz 2019. godine, kojeg je potpisala bivša ministara ekonomije Dragica Sekulić), već je, prema raspoloživim podacima, punih devet godina istovremeno bio ccTLD manager, odnosno po Ugovoru osoba od vlade zadužena za administraciju i upravljanje nacionalnim internet domenom, što praktično znači da je sam kontrolisao ono što je prethodno ugovorio kroz Ugovor o Agentu registracije domena „me“.

Akcija za socijalnu pravdu

Napomena: Fotografija je preuzeta sa sajta Radio televizije Nikšić