Pravni postupci

Komentari na Nacrt zakona o vladi, oktobar 2022

Preuzmi dokument

Preporuke Pravedna tranzicija Pljevlja, decembar 2021

Preuzmi dokument

Dug put ka pravednoj tranziciji Pljevalja

Preuzmi dokument

TE Pljevlja u sjenci razlicitih interesa

Preuzmi dokument

Preporuke Skupstini na set zakona o lokalnoj upravi, novembar 2021

Preuzmi dokument

Komentari na Nacrt Strategije digitalne transformacije, novembar 2021

Preuzmi dokument

Preporuke Skupstini na Zakon o sprecavanju korupcije, septembar 2021

Preuzmi dokument

Komentari ASP na izmjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Preuzmi dokument