Racionalna lokalna uprava i veća transparentnost i odgovornost u potrošnji na lokalnom nivou

Cijena od 54 miliona za TE ne smije se uvećati ni centa
5 Oktobra, 2021
Spajić skinuo tajnost sa hedžinga, ASP pozdravlja takav pristup
8 Oktobra, 2021

Racionalna lokalna uprava i veća transparentnost i odgovornost u potrošnji na lokalnom nivou

Projekat “Racionalna lokalna uprava i veća transparentnost i odgovornost u potrošnji na lokalnom nivou”. Period realizacije jun 2021. godine/decembar 2021. godine. Cilj Projekta je povećati transparentnost i odgovornost u upravljanju finansijama na lokalnom nivou kroz unapređenje zakonskog okvira i javnu kampanju. Projekat se realizuje kao dio Programa malih grantova za organizacije civilnog društva za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou u okviru Projekta osnaživanja civilnog društva Zapadnog balkana za reformisanu javnu upravu – WeBER 2.0, koji finansira Evropska Unija. Partner za Crnu Goru je Institut Alternativa.