Projekti

7 Oktobra, 2021

Racionalna lokalna uprava i veća transparentnost i odgovornost u potrošnji na lokalnom nivou

Projekat “Racionalna lokalna uprava i veća transparentnost i odgovornost u potrošnji na lokalnom nivou”. Period realizacije jun 2021. godine/decembar 2021. godine. Cilj Projekta je povećati transparentnost […]