Dokumenta

Publikacija "Još mnogo koraka ka EU direktivama", maj 2024. godina

Preuzmite dokument

Publication "Many more steps to be taken towards EU directives", May 2024. godina

Preuzmite dokument

Publikacija "Daleko su evropske prakse", 2023. godina

Preuzmite dokument

Publikacija "Crna Gora: Dug put ka digitalizaciji", 2022 godina

Preuzmite dokument

Publication "Many more steps to be taken towards EU directives", May 2024

Preuzmite dokument

Informacija Vlade Crne Gore o Termoelektrani Pljevlja iz maja 2021. godine

Preuzmite dokument

Publikacija Lokalni razvoj u sjenci prekomjernih zaposljavanja

Preuzmite dokument

Publication Local Development in the Overemployment Shadow

Preuzmite dokument

Rezerve uglja u Pljevljima

Preuzmite dokument

Placene naknade od EPCG zbog zagadjenja

Preuzmite dokument

Proizvodna cijena struje u TE Pljevlja

Preuzmite dokument

Limiti CO2 i SO2 za TE Pljevlja

Preuzmite dokument

Proizvodna cijena struje u HE Perucica

Preuzmite dokument

Proizvodna cijena struje u HE Piva

Preuzmite dokument

Informacija Vlade o integrisanoj dozvoli

Preuzmite dokument

Informacija Vlade status spora sa EEZ

Preuzmite dokument

Nacrt ugovora EPCG spor sa EEZ

Preuzmite dokument

Zakljucci Vlade spor sa EEZ

Preuzmite dokument

Dopis EPCG iz novembra 2021

Preuzmite dokument

Zahtjev za nabavku TE rekonstrukcija

Preuzmite dokument

Odobrenje investicije TE rekonstrukcija

Preuzmite dokument

Odobrenje nabavke TE rekonstrukcija

Preuzmite dokument

Zapisnik o otvaranju ponuda TE rekonstrukcija

Preuzmite dokument

Odluka o odobrenju ugovora TE rekonstrukcija

Preuzmite dokument

Ugovor TE rekonstrukcija

Preuzmite dokument

Odluka o najpovoljnijoj ponudi TE rekonstrukcija

Preuzmite dokument

Avansna faktura TE rekonstrukcija

Preuzmite dokument

Placeni avans TE rekonstrukcija

Preuzmite dokument