Desetine miliona plaćanja ka CRBC preko Prve banke

Slom sjevera, Podgorica vuče polovinu zaposlenih u zemlji
3 Januara, 2022
Proširiti istragu za autoput i na valutni dio
16 Januara, 2022

Desetine miliona plaćanja ka CRBC preko Prve banke

U periodu od tri godine i četiri mjeseca, po osnovu radova na prioritetnoj dionici autoputa, China Road and Bridge Corporation (CRBC) je Vladi izdala instrukcije za plaćanja na bankarski račun te kineske kompanije u Prvoj banci u iznosu od najmanje 78 miliona eura.

To pokazuje dio faktura koje je CRBC dostavljala Vladi u vezi projekta izgradnje dionice Smokovac Mateševo, a koje se odnose na period od sredine 2018., pa do oktobra prošle godine i obuhvataju i glavne radove i naknadno ugovore dodatne radove na autoputu.

Fakture za period do sredine 2018. godine su sakrivene od javnosti, ali ukoliko je CRBC i u tom periodu izdavala instrukcije za plaćanja preko svog računa u Prvoj banci, a ako se uporede drugi dostupni podaci, može se pretpostaviti da se radi o iznosu od još oko 60 miliona eura.

Nije poznato da li je CRBC odlučila da isplate u eurima idu na njen račun u Prvoj banci zato što je od te finansijske institucije dobila najpovoljnije bankarske uslove, ili ne, ali ono što je poznato jeste da kompletan trošak izgradnje dionice autoputa u potpunosti pada na teret građana.

Takođe, dio faktura od sredine 2018. godine pokazuje da je CRBC izdavala instrukcije za plaćanja na račun u Kini, u dolarima, a za taj period fakture su vrijedne preko 355 miliona dolara.

Do tada, na osnovu dostupnih podataka, može se pretpostaviti da je dolarska vrijednost isplata još 474 miliona, a uključujući i avans plaćen početkom 2016. (nepunih 190 miliona dolara).

Osim što je dio faktura sakriven od javnosti, ono što postojeća dokumentacija takođe ne pokazuje jesu plaćanja od CRBC ka podizvođačima, kojima je kineska kompanija dodijelila poslove vrijedne preko 40 odsto od ukupno ugovorenog posla od 809 miliona, a kasnije uvećanog za još 50-tak miliona eura, ne računajući izdvojeni tender za struju za autoput od još 39 miliona.

Nije poznato da li Vlada Zdravka Krivokapića namjerava da objelodani taj dio informacija i generalno tokove novca u vezi sa strateškim infrastrukturnim projektom u zemlji (sa pratećom dokumentacijom), kako ga je označavala bivša izvršna vlast, a ni nova ne kaska u istim ocjenama.

Objava bi mogla da ponudi potpunije svjetlo na projekat, zbog kojeg je papreno zadužen niz budućih generacija, kao i analitičarima i istraživačima da pomogne u njihovom radu na ovu temu.

Ines Mrdović

Akcija za socijalnu pravdu