Poplave u trafostanicama na autoputu
6 Marta, 2022
Nema digitalnih podataka o sumnjivim transakcijama
23 Marta, 2022

Prvo odlučiti šta sa JMBG

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) trebalo bi da zauzme jasan stav da li će u narednoj fazi izdavanja novih elektronskih ličnih karata i dalje na njima zadržati jedinstveni matični broj građanina (JMBG), ili će na njima biti samo elektronski identifikacioni broj (ID) građanina.

Preduslov da bi na elektronskim kartama (koje bi bile izdate u narednoj fazi ovog posla) bio samo ID svakako je elektronska umreženost svih registara u zemlji, koji bi sadržali ove brojeve i tako „prepoznavali“ građane, a što bi uticalo na bržu digitalizaciju u zemlji.

Osim nekoliko državnih organa, u ovom času takva umreženost ne postoji, što bi praktično izazvalo nemogućnost korišćenja ID ličnih karata, koje bi imale samo ID građanina. Pored toga, potrebno je upodobiti više zakona za potpunu primjenu ovakvih ličnih karata.

Projekat zamjene starih ličnih karata elektronskim ID kartama pokrenula je još 2018. godine Vlada Demokratske partije socijalista. Tada je najavljeno da će elektronske lične karte biti bez JMBG, ali se to nije dogodilo, jer državni sistem nije bio spreman za taj proces.

U julu 2019. godine po tenderu je zaključen ugovor za nabavku elektronskih ličnih karata, vrijedan preko 18 miliona eura, a koji ističe krajem ove godine.

Prema informacijama iz nedavno usvojene Strategije digitalne transformacije Crne Gore, izdato je preko 120 hiljada elektronskih ličnih karata, ali se u njima nalaze JMBG, dok MUP projektuje da zamjena starih ličnih karata bude završena u potpunosti do 2025. godine.

To je dosta dug period s obzirom na potrebu što brže digitalizacije zemlje i treba ga značajno ubrzati. Istovremeno, imajući u vidu put Crne Gore ka Evropskoj Uniji jasno je da u dogledno vrijeme u zemlji moraju postojati samo lične karte bez JMBG i samo sa ID, pa to drugim riječima znači da bi praktično isti posao morao da bude plaćan dva puta.

Stoga je od izuzetne važnosti i u nespornom je javnom interesu da MUP na vrijeme donese odluku kako da se riješi ovo pitanje, a prije svega imajući u vidu da se radi o poslovnima višemilionskih vrijednosti, koji padaju na teret svih poreskih obeznika.

ASP je nedavno izradila preporuke za unapređenje pravnog stanja u oblasti digitalizacije u zemlji, koje je dostavila na mnoge adrese državnih institucija, Jedna od preporuka odnosi se i na potrebu skraćenja roka za izdavanje elektronskih ličnih karata, što bi trebalo završiti do kraja naredne godine, a do kada bi trebalo okončati i elektronska umrežavanja.

Međutim, radi se o veoma optimističnim rokovima, imajući u vidu trenutnu društveno političku situaciju, koja je uzrokovala nefunkcionisanje institucija, kao i činjenicu da bi zemlja dobar dio ove godine (i naredne godine) mogla biti fokusirana na izborne kampanje, što će se negativno odraziti na tempo sprovođenja reformi u drugim oblastima.

ASP je odnedavno član nacionalne ICEDA mreže, koja je formirana kao dio regionalnog projekta za povećanje građanskog angažmana na polju Digitalne agende, a projekat finansira Evropska Unija, dok je partner za Crnu Goru nevladina organizacija 35 mm.

Akcija za socijalnu pravdu