Nacrt pun kontroverzi i rupa
27 Oktobra, 2022
Srušenu vladu ograničiti na 90 dana
31 Oktobra, 2022

Stop za rodbinska zapošljavanja

Akcija za socijalnu pravdu (ASP) pozdravlja inicijativu o zakonskim izmjenama načina izbora guvernera Centralne banke Crne Gore i jasan predlog da ista osoba može najviše dva puta biti birana, ali ukazuje da je neophodno propisati i da rodbinska ili interesna povezanost sa guvernerom i viceguvernerima treba da bude smetnja za zapošljavanja u ovoj instituciji, te da je potrebno povećati kontrolnu funkciju i ukupnu transparentnost rada najviše monetarne institucije u zemlji.

Poslanik Demokratskog fronta Dejan Đurović inicirao je izmjene Zakona o Centralnoj banci Crne Gore, čija je srž da guvernera državnom parlamentu predlaže skupštinsko tijelo nadležno za poslove finansija, a ne predsjednik države, kao što je propisano važećim zakonom.

Đurović je predložio i da isto lice može biti imenovano za guvernera „najviše dva puta“, što ASP smatra jedino ustavno-zakonski ispravnim rješenjem. Naime, sadašnjim zakonom propisano je da isto lice može biti imenovano „najviše dva puta uzastopno“, što u praksi daje mogućnost da isto lice može biti imenovano veći broj puta (jednom se imenuje, pa onda obavlja drugu funkciju, opet se imenuje, pa opet obavlja neku drugu funkciju, i tako redom).

Iako svjesna da zemlja trenutno nema Ustavni sud, a time i najvišu ustavno pravnu zaštitu, ASP će početkom naredne sedmice uputiti inicijativu Ustavnom sudu da ocijeni da li postojeće zakonsko rješenje da se isto lice može imenovati „dva puta uzastopno“ znači povredu principa jednakosti, garantovanog Ustavom.

S tim u vezi, prosto je neshvatljivo da je ovakvo zakonsko rješenje o „uzastopnom“ izboru za guvernera svojevremeno izglasano u državnom parlamentu, a da se, recimo, Ustavom za predsjednika države propisuje da isto lice može biti imenovano najviše dva puta, ili sudskim zakonima za nosioce najviših pravosudnih funkcija, koji takođe govore o izboru najviše dva puta.

ASP ukazuje da predložene izmjene Zakona o Centralnoj banci treba iskoristiti za dodatno unapređivanje, naročito osnaživanje kontrolne uloge parlamenta nad radom monetarne institucije, za koju se do sada ne bi moglo ocijeniti da je bila naročita,  ali i kroz povećanje ukupne transparentnosti rada Centralne banke, a imajući u vidu da je jedna od najzatvorenijih institucija u zemlji.

Takođe, ASP naglašava da je neophodno propisati da rodbinska veza u pravoj liniji srodstva svih stepeni, pobočnoj liniji do četvrtog stepena i tazbinskog srodstva do drugog stepena sa guvernerom i viceguvernerima, ali i članovima Savjeta, treba da bude smetnja za zasnivanje radnog odnosa u Centralnoj banci, kao i situacije različitih interesa, koje se mogu primijeniti shodno propisivanjima iz Zakona o sprječavanju korupcije,

Na kraju, ukazujemo da je partitokratskoj zemlji, kakva je Crna Gora i gdje su stranke bacile „pod noge“ institucionalni i ukupni pravni razvoj društva, na čelu krovne monetarne institucije u zemlji neophodan profesionalac, a ne bilo kojoj partiji ili partijskoj grupi podobna ličnost.

Akcija za socijalnu pravdu