Ukinuta Uredba za VE, potrošači oštećeni 52 miliona

Srušenu vladu ograničiti na 90 dana
31 Oktobra, 2022
Nema slobode izbora ličnosti mandatara
5 Novembra, 2022

Ukinuta Uredba za VE, potrošači oštećeni 52 miliona

Postupajući po inicijativi Akcije za socijalnu pravdu (ASP), Ustavni sud je ukinuo Uredbu o vjetroelektranama (VE), koja je bila pravni osnov da nekadašnja vlada Demokratske partije socijalista donosi metodologije za subvencije proizvođačima struje iz VE Krnovo i Možura.

Prema ranijim podacima ASP-a, od 2017. godine, pa do kraja prošle godine, proizvođačima električne energije iz VE Krnovo i Možura, na osnovu metodologija zasnovanih na neustavnoj Uredbi o vjetrolektranama, a na teret potrošača, plaćeno je oko 52 miliona eura subvencija.

Uredba o vjetroelektranama donijeta je još 2009. godine, a kasnije je tadašnja vlada utvrdila metodologije za otkupnu cijenu iz VE, čijim je vlasnicima ugovorno garantovana cijena od – u tom času nevjerovatnih – 96 eura po megavatu, što je bilo i tri puta više od tadašnje tržišne cijene.

Ustavni sud je odluku, kojom se ukida Uredba o vjetroelektranama i ona prestaje da važi danom objavljivanja u Službenom listu, donio na sjednici 28. jula ove godine, a ove sedmice je poštanski dostavio ASP-u, kao podnosiocu inicijative.

Tada je Ustavni sud još imao kvorum za odlučivanje, a sud je odlučivao u sastavu – Budimir Šćepanović, kao predsjednik, i sudije Milorad Gogić, Miodrag Iličković i Desanka Lopičić. U međuvremenu je Iličković otišao u penziju i zemlja je trenutno bez Ustavnog suda.

U odluci je Ustavni sud naveo da je Uredbu cijenio u odnosu na važeći Zakon o energetici…da je došlo do promjene više normativnih okolnosti koje se odnose na pitanja koja su predmet uređivanja Uredbe…da osporena Uredba nije usaglašena u potrebnom roku sa zakonom…te je utvrđeno da nije u saglasnosti s Ustavom i zakonom i da su se stekli uslovi za njeno ukidanje.

Imajući u vidu da je Uredba bila pravni osnov za metodologiju utvrđivanja povlašćene cijene za proizvođače struje iz VE Krnovo i Možura, koje punih 12 godina imaju po ugovorima pravo na subvencije, nejasno je šta će vlada preduzeti u konkretnoj situaciji i u vezi subvencija.

U zemlji, u kojoj pravni i institucionalni haos doživljava kulminaciju, građani i njihovi interesi su uvijek na dnu prioriteta i ASP ne dijeli pretjereni optimizam da će, nakon ove odluke Ustavnog suda, nosioci izvršne vlasti požuriti da zaštite interese potrošača.

Ovo tim prije što je slučaj VE Možura već nekoliko godina u žiži domaće i evropske javnosti zbog sumnji u korupciju i zbog ubistva istraživačke novinarke na Malti, koja je otkrila koruptivnu šemu, ali istraga u Crnoj Gori ne pomjera se mnogo naprijed, dok za to vrijeme potrošači plaćaju subvencije.

Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije daje pravni osnov da države članice preispitaju pravne i ugovorne odnose kada su u pitanju koruptivni poslovi.

Akcija za socijalnu pravdu