Ustavni sud da utvrdi da li je Đukanović već prekršio Ustav

Država uskraćena za milione
18 Januara, 2021

Ustavni sud da utvrdi da li je Đukanović već prekršio Ustav

Radi poštovanja vladavine prava u zemlji, Ustavni sud treba da utvrdi da li je nepotpisivanjem ukaza o opozivu više ambasadora od strane Predsjednika Crne Gore narušen ustavni princip podjele vlasti i ugroženo ustavno pravo crnogorske Vlade da obavlja svoju funkciju.

Ustavom Crne Gore je vlast uređena po načelu podjele vlasti, gdje zakonodavnu vlast vrši Skupština, izvršnu Vlada, a sudsku sudovi, dok Crnu Goru predstavlja Predsjednik. Crna Gora je sistem parlamentarne demokratije u kojem je raspodjela nadležnosti između Vlade i šefa države ustanovljena u korist Vlade, dok Predsjednik ima tradicionalna reprezentativna ovlašćenja.

Prema Ustavu, osnovna nadležnost Vlade je da vodi unutrašnju i vanjsku politiku, a pored vođenja vanjske politike, kao njene nadležnosti međunarodnog karaktera, su pravo da zaključuje međunarodne ugovore, odlučuje o priznavanju država i uspostavljanju diplomatskih i konzularnih odnosa sa drugim državama, kao i da predlaže ambasadore i šefove drugih diplomatskih predstavništava Crne Gore u inostranstvu.

Dalje je Zakonom o vanjskim poslovima propisano da resorno Ministarstvo vrši vanjske poslove neposredno i preko diplomatsko-konzularnih predstavništava, koji su sastavni dio Ministarstva za vanjske poslove.

Istovremeno, Ustavom je propisano da Predsjednik Crne Gore postavlja i opoziva ambasadore i šefove drugih diplomatskih predstavništava Crne Gore u inostranstvu, na predlog Vlade i uz mišljenje odbora Skupštine nadležnog za međunarodne odnose.

Dakle, u rukama Vlade je isključiva ustavna nadležnost vođenja vanjske politike i ona operativno rukovodi vanjskim poslovima, dok je nadležnost Predsjednika reprezentativnog karaktera i njemu Ustav ne daje pravo da može ocjenjivati da li su se stekli uslovi za postavljenja ili opozive ambasadora i šefova diplomatskih predstavništava.

Specifičnosti funkcije Predsjednika Crne Gore u našem ustavnom sistemu ogledaju se u komandovanju Vojskom, ali na osnovu odluka Savjeta za odbranu i bezbjednost, predlaganju Ombudsmana, kao i takozvanom pravu suspenzivnog veta, tj pravu da Skupštini vrati zakon, ali i obavezi da ga proglasi, ako ga Skupština usvoji u istovjetnom tekstu. Drugim riječima, u odnosu na vođenje vanjske politike, Predsjednik Države nema nikakvih suštinskih ustavnih ovlašćenja.

Ustav je akt ograničavanja vlasti. Poštovanje ustava i zakona je osnov svake pravne države. Ustavnost i zakonitost prema Ustavu Crne Gore štiti Ustavni sud. Stoga Ustavni sud mora utvrditi da li je odbijanjem Predsjednika Crne Gore da se ukazom opozove više ministara narušen princip podjele vlasti u zemlji.

Ines Mrdović

Pravni savjetnik pri NVO Akcija za socijalnu pravdu