Zbog zaštite reputacije države, hedžing tajan

Od potrošača uzeto 100 miliona, preispitati cijenu uglja
15 Augusta, 2021
Uvećan broj zaposlenih u GG, nema kontrole
25 Augusta, 2021

Zbog zaštite reputacije države, hedžing tajan

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja proglasilo je tajnim pet informacija u vezi hedžing aranžmana za kredit za izgradnju dionice autoputa Smokovac Mateševo, određujući im stepen tajnosti „interno“, za koju tajnost podataka važi dvije godine.

Hedžing aranžman tiče se zaštite javnih finansija od valutnog rizika, jer je kredit za finansiranje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac Mateševo, ugovoren u američkim dolarima.

Ministarstvo je odbilo zahtjev Nevladine organizacije Akcija za socijalnu pravdu (ASP) da dostavi kompletnu dokumentaciju u vezi hedžing aranžmana, obrazlažući da je za tražene podatke određen stepen tajnosti „interno“.

Tako se navodi da je 25. juna „internom“ proglašena informacija o zaključivanju ISDA ugovora sa bankama, kao pravnog osnova za realizaciju transakcija sa finansijskim derivatima, a 5. jula je proglašena internim informacija o polaznim osnovama za pregovore sa investicionim bankama.

Dan kasnije, odnosno 6. jula je kao tajna označena informacija o rezultatima pregovora sa investicionim bankama Goldman Sachs International, Merril Lynch International i Societe Generale, koji se odnose na zaključivanje hedžing aranžmana putem unakrsnog valutnog svopa.

Dana 9. jula je „internom“ označena informacija o polaznim osnovama za drugi krug pregovora sa investicionim bankama, a 12. jula i informacija o rezultatima pregovora sa investicionom bankom Deutsche Bank AG za zaključenje hedžing aranžmana putem unakrsnog valutnog svopa.

„Imajući u vidu da su odredbe ISDA ugovora definisane tokom pregovora sa svakom od banaka pojedinačno, eventualno objavljivanje podataka moglo bi uticati na narušavanje povjerljivosti ISDA ugovora, na koje su se strane potpisnice obavezale“, navode iz Ministarstva.

Kako se dalje ukazuje, narušavanje klauzula povjerljivosti predstavlja visok reputacioni rizik za Crnu Goru, u odnosu na buduće aranžmane države. Međutim, ne obrazlaže se na koji način bi rizik reputacije zemlje mogao biti ugrožen, te će, zbog povrede pravila postupka i pravno neobrazloženog rješenja, ASP pokrenuti postupak pred Upravnim sudom.

Bivša vlast je godinama javnosti dostavljala „na kašičicu“ podatke o javnim finansijama i u odnosu na te podatke se ponašala kao da ima „tapiju“ nad njima, iako postoji nesporan javni interes da građani imaju informacije o pitanjima, koja se tiču njihovog novca.

Resor, kojim rukovodi mr Milojko Spajić, napravio je ogroman iskorak u transparentnosti javnih finansija, u dijelu koji se odnosi na potrošnju, jer su na sajtu Ministarstva prvi put za jun i jul ove godine objavljeni (u čitljivom formatu podaci) o isplatama iz Državnog trezora, što je bilo dugogodišnje zalaganje istaknutih civilnih aktivista i medijskih poslenika.

Za očekivati je da ova praksa bude nastavljena, ali ASP ukazuje da građani Crne Gore imaju potpuno pravo da znaju sve podatke o kontroverznom projektu autoputa, koji je javne finansije zemlje duboko „gurnuo u minus“ i zadužio niz budućih generacija, iako je više nego upitna njegova ekonomska održivost i opravdanost.

Ines Mrdović

Pravni savjetnik pri NVO Akcija za socijalnu pravdu