Koliko para je udio za gubitaša Željezaru
23 Jula, 2022
Sumnja na političku korupciju
12 Augusta, 2022

Abu Dabi kredit ponovo preko Prve banke

Crnogorska Vlada odlučila je da baš u Prvoj banci u junu ove godine otvori devizni račun za plaćanje rata kredita za kontroverzni ADMAS projekat prema Abu Dabi Fondu za razvoj, čime je ignorisala sve ranije kompromitacije u vezi sa otvaranjem računa u toj banci za potrebe realizacije pomenutog projekta, a koji je predmet istrage Specijalnog državnog tužilaštva.

Bivši ministar poljoprivrede Aleksandar Stijović razotkrio je da je nekadašnje Ministarstvo poljoprivrede, za vrijeme rukovođenja Petra Ivanovića, za ADMAS projekat kod Prve banke otvorilo poseban račun, koji nije bio knjižen u državnom trezoru i na koji su uplaćena kreditna sredstva Abu Dabu Fonda za razvoj i vršene dalje transakcije prema korisnicima.

Kako je u novembru prošle godine bilo saopšteno, dok je Stijović još bio ministar poljoprivrede, Prva banka je tada ukinula račun Ministarstva poljoprivrede za Abu Dabi Fond, jer nije uspjela da pribavi dokumentaciju koju je bila dužna da obezbijedi još prilikom otvaranja računa, a novac je tada prenijet na privremeni račun takođe kod Prve banke.

„Zadužuje se Ministarstvo finansija da otvori poseban devizni račun kod Prve banke, isključivo u cilju prenosa sredstava sa prelaznog računa banke i daljeg transfera sredstava Abu Dabi Fondu, po osnovu dospjelih rata kredita za ADMAS projekat“, dio je zaključka Vlade od 17. juna ove godine.

Internet pretragom se ne može vidjeti da je ijedan medij tada i narednih dana izvijestio da je devizni račun otvoren kod Prve banke, što implicira da je zaključak naknadno postavljen na sajt Vlade.

Prema zaključku, nakon otvaranja posebnog deviznog računa, prenosa sredstava sa privremenog računa i plaćanja Abu Dabi Fondu, devizni račun treba zatvoriti. Transakcija od preko 2,6 miliona američkih dolara je realizovana 24. juna preko Rajfazen banke u Beču, kao korespodentne banke, a ka Nacionalnoj banci Abu Dabija.

„Ministarstvo finansija uplatilo je 2,6 miliona dolara po osnovu dvije dospjele rate za kredit iz Abu Dabi Fonda…U ime Vlade se otvorio poseban devizni račun kod komercijalne banke…Ovim transparentnim postupanjem se izbjegao rizik da se cjelokupan dug, u iznosu od oko 24 miliona dolara, proglasi dospjelim“, dio je zvanične izjave predstavnika Ministarstva finansija prenijete u medijima 25. juna ove godine.

Dakle, transparentnost resora za finansije manjinske vlade tada se završila samo na opštem pominjanju komercijalne banke, a bez navođenja imena Prve banke, pa je Akcija za socijalnu pravdu tada, a na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, zatražila podatke o imenu banke, transakciji, aktu na osnovu kojeg je transakcija realizovana.

Osim zaključka, dopisa Prvoj banci, dokaza o transferu novca i stanju na računu (nakon uplate), Ministarstvo finansija nije, iako je ASP tražila, dostavilo bilo koji drugi akt, koji pokazuje zašto je devizni račun otvoren u Prvoj banci, a iz kojeg bi se moglo vidjeti da li je to učinjeno iz razloga finansijske prirode (jer je bilo najjeftinije), da li su postojala ograničenja druge vrste i da li je poštovana zakonska procedura.

Poštovanje zakonske procedure je posebno bitno, jer je ranije Ministarstvo poljoprivrede saopštilo da je račun u Prvoj banci bio nezakonito otvoren, dok paralelno Specijalno državno tužilaštvo vodi istragu o ADMAS projektu, kojim su dijeljeni krediti za razvoj poljoprivrede.

ASP je pripremila nove zahtjeve za slobodan pristup informacijama, koje će naredne sedmice uputiti Ministarstvu finansija, a iz kojih se jasno može vidjeti da je čitava procedura o otvaranju deviznog računa sprovedena u skladu sa propisima, dok će biti zatražena i famozna bankarska garancija za ovaj kredit i projekat, koji u javnosti odavno nosi epitet “kontroverznog”.

Akcija za socijalnu pravdu