Počela kontrola tendera od 54 miliona
19 Novembra, 2021
Partijska zapošljavanja guše opštine
26 Novembra, 2021

ASK ispituje donaciju Bemaxa u Tološima

Agencija za sprječavanje korupcije (ASK) pokrenula je prekršajni postupak protiv Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, jer nije dostavilo donaciju o izgradnji škole u Tološima, koju je nekoliko dana prije izbora nove Vlade zaključio tadašnji ministar prosvjete Damir Šehović sa kompanijom „Bemax“ iz Podgorice.

ASK je postupila po inicijativi Akcije za socijalnu pravdu (ASP), koja je od institucije zadužene za sprječavanje korupcije tražila da se utvrdi da li je ugovor o donaciji zaključen na zakonit, objektivan i nepristrasan način, te da li na bilo koji način postoji narušavanje javnog interesa.

Predmet ugovora o donaciji, za koji je „Bamax“ saopštio da je vrijedna sedam miliona eura, je izgradnja osnovne škole u Tološima sa salom za fizičko vaspitanje na dvije urbanističke parcele, koje su u svojini Vlade Crne Gore.

Međutim, ugovor ne sadrži niti pravni osnov na bazi kojeg je zaključen, niti se u bilo kojem članu poziva na odluku Vlade Crne Gore, kojom odobrava da se na urbanističkim parcelama u Tološima, koje su u njenom vlasništvu, sagradi škola kroz donaciju „Bemaxa“.

Takođe, ugovor ne sadrži cijenu, odnosno vrijednost donacije, pa ga sve to čini pravno upitnim i manjkavim aktom. Iako se njegov predmet odnosi na višemilionsku vrijednost, ugovor nema nikakvih zaštitnih klauzula.

Navodi se da će se precizan iznos donacije utvrditi posebnim aneksom na bazi specifikacija, predračuna i druge dokumentacije, koju ispostavi „Bemax“. ASP je ranije zatražila tu dokumentaciju od Ministarstva, ali još nije odgovoreno na zahtjeve.

ASK u obavještenju ASP-u podsjeća da je Zakonom o sprječavanju korupcije propisano da je organ vlasti dužan da do marta tekuće godine za prethodnu godinu dostavi Agenciji pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije.

Kako se pojašnjava, ukoliko ASK utvrdi da su primljena sponzorstva i donacije uticali ili mogli uticati na zakonitost, objektivnost i nepristrasnost rada organa vlasti, o tome daje mišljenje i obavještava nadležni organ vlasti radi preduzimanja mjera…

„S obzirom da nije dostavljena predmetna donacija, Agencija je pokrenula prekršajni postupak zbog nedostavljanja izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama od Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta. O ishodu ćete biti obaviješteni“, precizira se u odgovoru ASK-a.

Kompanija „Bemax“ je vodeća u građevinskom sektoru i ostvaruje desetine miliona prihoda od poslova koje dobija od države i lokalnih samouprava. Samo po osnovu podizvođačkih ugovora na dionici autoputa Smokovac Mateševo, ima ugovorenih preko 230 miliona eura. Kilometar te dionice biće vjerovatno među najskupljim u Evropi.

Kada je u pitanju Glavni grad Podgorica, na sajtu te lokalne samouprave pominje se veći broj donatorskih ugovora sa „Bemaxom“. Istovremeno, podaci ASP-a pokazuju da ta kompanija dobija veliki broj poslova na tenderima Glavnog grada, a prihodi koje je ostvarila samo u par proteklih godina od Glavnog grada su najmanje 14 miliona eura.

U Glavnom gradu se očekuje da uskoro bude dodijeljen posao izgradnje postrojenja za prešišćavanje otpadnih voda, čija je vrijednost nekoliko desetina miliona eura.

Predstavnici Glavnog grada prisustvovali su potpisivanju donacije za školu u Tološima.

Akcija za socijalnu pravdu