Problemi i na mostovima i podvožnjacima na autoputu
14 Novembra, 2021
ASK ispituje donaciju Bemaxa u Tološima
21 Novembra, 2021

Počela kontrola tendera od 54 miliona

Bivša Vlada je prošle godine, samo mjesec nakon poraza na parlamentarnim izborima, tražila od Evropske energetske zajednice da potrošeni radni sati Termoelektrane (TE) Pljevlja budu izuzeti u dvije godine pogođene Covid epidemijom – 2020. i 2021. godine, ali i sve do primjene efikasne i pouzdane vakcine za tu bolest, navodi se u podacima u posjedu Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

Tadašnje Ministarstvo ekonomije uputilo je 29. septembra 2020. godine dopis Janezu Kopaču u Sekretarijatu Energetske zajednice, u kojem navodi da će tokom te jeseni ponestati raspoloživi radni sati za rad TE Pljevlja. Jedina crnogorska TE imala je dozvoljenih 20 hiljada radnih sati i potrošila ih je sve do kraja prošle godine, od kada radi suprotno pravilima Energetske zajednice.

U dopisu Kovaču se tvrdi da je Covid 19 epidemija razlog za kašnjenje ekološke rekonstrukcije TE (iako je opšte poznato da je Elektroprivreda Crne Gore tender pokrenula sa ogromnim zakašnjenjem), skreće se pažnja na uticaj epidemije na prethodno pokrenute postupke, te se navodi da TE Pljevlja ima veliki društveni uticaj za Crnu Goru i da je dugotrajni izazov, „koji su sada očigledniji nego ikada ranije“.

Potom se predlaže da 2020. i 2021., kao godine pogođene Covid epidemijom, ali i sve do primjene „efikasne i pouzdane vakcine“, TE bude izuzeta iz odluke Ministarskog savjeta Energetske zajednice o dozvoljenom broju radnih sati. Drugim riječima, od 20 hiljada radnih sati bili bi oduzeti oni radni sati koji su potrošeni u ove dvije godine, ali i sve do primjene efikasne i pouzdane vakcine. Međutim, taj parametar je veoma široko postavljen i ne navodi se na koji bi način on bio utvrđen.

Novi dopis Kopaču upućen je 24. novembra prošle godine, svega desetak dana prije izbora nove Vlade, kada se predlaže amandmansko djelovanje na odluku Ministarskog savjeta o dozvoljenim radnim satima… Navodi se da je potrebno izbjeći trajni negativni uticaj na bezbjednost snabdijevanja i na finansijsku stabilnost energetskih preduzeća.

Istovremeno, Uprava za inspekcijske poslove obavijestila je ASP da je počela kontrolu tendera za ekološku rekonstrukciju TE, vrijednog preko 54 miliona eura. ASP je podnijela inicijativu za provjeru zakonitosti te javne nabavke, naročito nakon najave da izabrani izvođač traži dodatnih 15 miliona eura, a radove nije počeo ni godinu i po od zaključenja posla.

Ugovor je zaključen po ranijem Zakonu o javnim nabavkama, a ASP je ukazala da bi zaključenje aneksa na još 15 miliona značilo kršenje propisa i potencijalni ulazak u zonu krivične odgovornosti. Izvođač je Konzorcijum, kojeg čine kineski DEC International i domaće firme „Bemax“, „BB Solar“ i „Permonte“.

Nije poznato kada će inspektor za javne nabavke završiti svoj dio posla.

Akcija za socijalnu pravdu