Bemax prednjači, promet četiri podizvođača 264 miliona

Parlament da se bavi milionskom štetom
21 Marta, 2021
Na “krilima” autoputa Bemax do 127 miliona
1 Aprila, 2021

Bemax prednjači, promet četiri podizvođača 264 miliona

Ukupan promet roba i usluga za četiri vodeća podizvođača na izgradnji dionice autoputa Smokovac Mateševo, koji je oslobođen plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV), za pet i po godina je dostigao sumu od gotovo 264 miliona eura.

 

To pokazuju zvanični podaci Uprave prihoda, koji su u posjedu Nevladine organizacije Akcija za socijalnu pravdu (ASP), a bazirani su na izvještajima kineske kompanije China Road and Bridge Corpporation (CRBC), kao glavnog izvođača radova na dionici autoputa.

Četiri vodeća podizvođača na projektu, kojeg je bivša vlast označavala „projektom vijeka”, a u međuvremenu je uzrokovao niz problema i doveo u pitanje održivost javnih finansija, su podgoričke kompanije „Bemax”, „Cijevna Komerc” i „Montenegro Petrol”, te nikšićki „Ramel”.

Ukupan promet roba i usluga, koji je ostvario „Bemax” je 169,4 miliona eura, „Cijevna Komerc” 52,6 miliona, „Montenegro Petrol” je prometovao 33,1 miliona, a „Ramel” oko 8,7 miliona.

Nijesu poznate vrste roba i usluga (na koje se primenjuju različite stope), koje su oslobođene od plaćanja PDV-a. Ukoliko bi se kao reper uzela osnovna stopa PDV-a, gruba računica pokazuje da oslobađanja za četiri vodeća podizvođača mogu iznositi i oko 50-tak miliona eura.

Ranija vlast je detaljne podatke o vrstama roba i usluga, oslobođenih od PDV-a, držala sakrivenim od javnosti, pa bi nove poreske vlasti trebalo ove informacije da otvore ka najširoj zainteresovanoj javnosti, kako bi se postigla transparentnost i mogli analizirati podaci.

Prednje i iz razloga što upravo građani ove Države finansiraju projekat autoputa Bar Boljare.

U isto vrijeme, otvoreno je pitanje da li su prometovane robe i usluge, koje su oslobođene PDV-a, bile isključivo vezane za projekat izgradnje prve dionice autoputa, odnosno da li su ih, i koliko, podizvođači koristili i za svoje druge projekte, koje realizuju u zemlji.

Ukoliko je to slučaj, svakako su ostvarili nedozvoljenu prednost u odnosu na druge privredne kompanije u zemlji. Nije poznato da li su provođene kontrole s prednjim u vezi.

ASP je nedavno objavila da ukupna oslobađanja od dažbina od početka gradnje dionice autoputa Smokovac – Mateševo u martu 2015, pa do kraja januara ove godine, iznose 234,6 miliona.

Oslobađanja od poreza i doprinosa na zarade stranih državljana kod CRBC su dostigla sumu od 30,7 miliona eura, od carina 48 miliona, povraćaj akciza na gorivo je 9,5 miliona eura.

Prema ugovoru o izgradnji dionice autoputa od Smokovca do Mateševa, oko 42 kilometra trebalo je da koštaju 809 miliona eura, ali je zbog naknadnih radova potpisano više aneksa ugovora, te se u javnosti procjenjuje da će dionica koštati preko milijardu eura.

Gradnja prve dionice kasni pune dvije godine i očekuje se završetak do kraja ove godine. Ipak, korona epidemija ne jenjava, pa je pitanje koliko će i to uticati na očekivani rok završetka.

NVO Akcija za socijalnu pravdu