Blažu tri miliona profita, a Državi samo 250 hiljada naknade

Milioni u dimu evropskih propisa
7 Juna, 2021
Da li je poslato upozorenje pred raskid?
15 Juna, 2021

Blažu tri miliona profita, a Državi samo 250 hiljada naknade

Zahvaljujući subvencijama, koje plaćaju potrošači kroz račune za struju, sin crnogorskog predsjednika Blažo Đukanović projektovao je da će njegovoj suvlasničkoj firmi „BB Hidro“, za 12 godina rada male hidroelekrane (mHE) Bistrica u Kolašinu, ostati 3 miliona eura čistog profita, a za to vrijeme će Državi Crnoj Gori biti plaćeno samo 250 hiljada koncesione naknade.

Za isti period su godišnje profitne stope „BB Hidro“ (odnos između profita i prodaje struje) projektovane između nestvarnih 50 i 60 odsto, što ukazuje da se radi o enormno profitabilnom biznisu, koji je zasnovan na neopravdanim subvencijama za crnogorske potrošače. U ekonomiji se visoko profitabilnim kompanijama smatraju one sa profitnom stopom većom od 15 odsto.

Sve ovo otkriva biznis plan za izgradnju mHE Bistrica u Kolašinu, koji je urađen u oktobru 2018. godine, a koji je u posjedu Nevladine organizacije Akcija za socijalnu pravdu. Ova mHE počela je rad prošle godine i od tada je na računima potrošača.

„Crna Gora ima atraktivnu subvenciju za povlašćene proizvođače električne energije…ugovor se potpisuje na 12 godina“, navodi se, pored ostaloga, u biznis planu „BB Hidro“, kojim je tražen kredit od 1,5 miliona eura za nabavku mašina i opreme za mHE, a što je 40 odsto investicije.

Preostalih 60 odsto, tj 2,2 miliona prikazano je kao sopstveno učešće kroz povezanu firmu „BB Solar“, koja je obezbijedila pripremne radove za projekat mHE u Kolašinu („BB Solar“ se bavi energetskom djelatnošću i na državnim tenderima dobija značajne poslove).

Kredit od 1,5 miliona eura je „BB Hidro“ odobrio Investiciono razvojni fond, posredstvom Hipotekarne banke, uz rok otpate od deset godina, a u biznis planu se navodi da će investicija biti vraćena sredinom šeste godine, što je još jedan pokazatelj isplativosti gradnje mHE, za koje se već pokazalo da isključivu korist donose privatnim investitorima.

„Vlasnici kompanije, sa dugogodišnjim nenedžerskim iskustvom koje posjeduju, odlučuju se da započnu investiranje u obnovljive izvore energije i odlučuju da to bude rijeka Bistrica u Kolašinu. Značaj malih hidroelektrana je veliki, kako sa ekonomskog, tako i ekološkog aspekta“, navodi se u biznis planu „BB Hidro“, čiji su osnivači Blažo Đukanović i Ivan Burzanović.

Kao prednosti mHE navode da one oplemenjuju okolinu i podstiču razvoj nerazvijenih područja u zemlji, pa kao primjere preciziraju navodnjavanje poljoprivrednih površina i snabdijevanje naselja i industrija, zatim da omogućavaju uzgoj ribe i razvoj male privrede putem izgradnje malih industrijskih kapaciteta u selima i naseljima.

Navode i da su akumulacije na malim vodotocima vrlo atraktivne sa turističkog, sportskog, ribolovnog i rekreativnog aspekta, da mHE ne remete prirodnu ravnotežu i ne utiču na bitniju promjenu režima vodotoka, te tvrde da su standardi za zaštitu životne sredine, sa stanovišta ekološkog aspekta, u potpunosti zadovoljeni.

Uprkos takvim tvrdnjama, biznis plan ne sadrži niti jedno slovo o tome koliko će biti zaposleno lokalnog stanovništva zbog izgradnje mHE Bistrica ili koji su to konkretno lokalni biznisi i turističke atrakcije, koje će njena izgradnja omogućiti u ovom području.

Naprotiv, firma „BB Hidro“ je kroz rijeku Bistrica provukla cijevi u dužini od oko 1,5 kilometara, a svi do sada realizovani projekti mHE na sjeveru zemlje pokazali su da se cijevima uzima voda iz rijeka, a time se ona otima od lokalnog poljoprivrednog stanovništva, čiji život zbog toga postaje nemoguć, dok rijeke presušuju u određenim periodima godine, i dolazi do teškog ugrožavanja životne sredine i biljnog i životinjskog svijeta u njima.

Firma “BB Hidro” ima subvencije na 12 godina za struju proizvedenu iz mHE Bistrica, a zatim još ostaje još 15 godina koncesionog perioda, kada će električnu energiju prodavati po tržišnim cijenama.

Ova firma je dio konzorcijuma koji pokušava u Kolašinu da sagradi još jednu mHE, i to na rijeci Skrbuša, ali se dio mještana tog područja žestoko protivi njenoj izgradnji i sprječava radove već mjesecima. Tokom ove sedmice se čula i zabrinutost da li će rijeka Tara nestati, imajući u vidu da su u okolini Kolašina i Mojkovca njene pritoke napadnute gradnjom mHE.

Nova Vlada je obećala reviziju projekata mHE, ali politički rastrzana između ličnih sujeta i pizmi političara sa svih strana, ni šest mjeseci od imenovanja, nije se ozbiljnije zagreblo po ovom gorućem pitanju, sa ciljem da se potrošači zaštite od neopravdanog nameta ispoljenog u subvencijama, odnosno biznisi privilegovanih do danas su neokrnjeni, dok se građanima i dalje žestoko zavlači ruka u džep, a sve zbog spornih odluka iz vremena vladavine partije Mila Đukanovića.

Ines Mrdović

Pravni savjetnik pri NVO Akcija za socijalnu pravdu