Blažu tri miliona profita, a Državi samo 250 hiljada naknade
12 Juna, 2021
Prema Pariskom klubu dug nikako da se smanji
18 Juna, 2021

Da li je poslato upozorenje pred raskid?

"Aerial photo of Sveti Stefan (St. Stefan) island, an luxury resort famous for its traditional architecture, located on the coast of Adriatic Sea, near Budva city, Montenegro, Europe. Photo was taken from the helicopter.Related:"

Nevladina organizacija Akcija za socijalnu pravdu (ASP) uputila je Ministarstvu ekonomije zahtjev za dostavljanje informacije da li je stranom zakupcu Hotela Sveti Stefan izdato pisano upozorenje, kao preduslova za raskid ugovora, a zbog potencijalnog kršenja odredbe, kojom se obavezao da će osam kalendarskih mjeseci tokom godine hotelski kompleks držati otvorenim.

ASP takođe traži i dostavljanje informacija o isplatama zakupnine od strane zakupca „Adriatic properties“ tokom ove i prethodne godine, čije kašnjenje takođe može voditi raskidu ugovora.

Iz Ministarstva za ekonomski razvoj (MEK) prije par dana je upućeno pismo predstavnicima hotelskog operatera Aman, koji upravlja Hotelom „Sveti Stefan“ i Vilom Miločer, kao i zakupcu „Adriatic properties“, sa očekivanjem da hotelski objekti u što kraćem roku budu otvoreni.

Prema Ugovoru o zakupu, ukoliko zakupac krši ugovoerne obaveze, onda ga zakupodavac pisanim putem upozorava i traži da se otkloni kršenje, a nepostupanje može voditi daljoj proceduri za raskid zakupa. Zakupodavac je „Budvanska rivijera“, koja je u većinskom vlasništvu Države Crne Gore, dok se MEK sada pojavljuje kao garant u ugovoru.

Objavljeno pismo MEK-a stranom zakupcu teško da se pravno može tumačiti kao formalno upozorenje, već više kao pokušaj Vlade da u dobroj vjeri riješi aktuelni problem sa stranim zakupcem. Nije poznato da li je od „Budvanske rivijere“ i MEK upućeno i formalno upozorenje sa zahtjevom da se hotelski kompleks otvori.

ASP je ranije uputila inicijativu predsjedniku Skupštine Crne Gore Aleksi Bečiću da najhitnije inicira raspravu pred nadležnim parlamentarnim tijelima, kako bi se utvrdilo da li bi zatvaranje Hotela Sveti Stefan značilo kršenje ugovora o zakupu od inostranog partnera.

Crnogorski parlament sprovodi kontrolu ugovora za Hotele Sveti Stefan i Miločer, izdatih u zakup na 42 godine, a koje je zaključila bivša Vlada Demokratske partije socijalista.

U međuvremenu je od zakupca nagoviješteno da Sveti Stefan ovog ljeta neće biti otvoren, pa Skupština, kao kontrolor, treba hitno da zauzme stav u odnosu na prednje pitanje, tj da se precizno utvrdi da li zatvorena vrata Svetog Stefana znače kršenje ugovorene obaveze, jer je proteklo vrijeme bilo obilježeno i korona periodom.

Ugovorom o zakupu je, pored ostaloga, propisano da zakupodavac ima pravo na raskid ugovora „ako zakupac krši bilo koju ugovornu odredbu ili uslov iz ugovora o zakupu koji se treba izvršiti ili ispoštovati od strane zakupca i takvo kršenje ne ispravi u roku od 30 dana nakon dostavljanja pisanog obavještenja od strane zakupodavca u kojem se navodi kršenje na koje se zakupodavac žali i traži da se isto ispravi.“

Privatizacija nekoliko vodećih budvanskih hotela, među kojima i Svetog Stefana, koji ima status kulturnog dobra ove zemlje, pokrenuta je 2006. godine, ali se u javnosti ona označava jednom od kontroverznijih u zemlji.

Ines Mrdović

Pravi savjetnik pri NVO Akcija za socijalnu pravdu