Žalbe zbog skrivanja podataka
12 Januara, 2023
Sporni državni krediti za Uniprom
24 Januara, 2023

Da li je KAP prodat za “sitno”

Samo godinu, nakon što je kvadrat nepokretnosti nekadašnjeg Kombinata aluminijuma Podgorica (KAP) u stečaju prikazan da vrijedi više od 13 eura, za potrebe kreditnog zaduženja novog vlasnika je procijenjeno da kvadrat, na jednom dijelu lokacije Industrijske zone KAP-a, vrijedi 36,5 eura, što je više od dva i po puta, otkriva dokumentacija u posjedu Akcije za socijalnu pravdu.

Imovinu bivšeg podgoričkog privrednog giganta je kroz stečaj kupio nikšićki „Uniprom“. Ugovor o kupovini imovine je zaključen tokom 2014. godine, a aprila te godine je „Uniprom“ osnovao kćerku firmu „Uniprom KAP“ sa kapitalom od 1 eura (prvobitni naziv Uniprom KAP Sahinler).

Dvije godine kasnije, tj marta 2016. je u “Uniprom KAP” registrovano povećanje kapitala za preko 25,6 miliona eura u vidu nenovčanog udjela, koji se sastojao od preko 1,87 miliona kvadrata različitih vrsta nepokretnosti u Industrijskoj zoni KAP-a, prevashodno zemljišta.

U Statutu „Uniprom KAP“ tada su taksativno navedene katastarske parcele nepokretnosti u Industrijskoj zoni KAP-a. Kako se radi o nepokretnostima od preko 1,87 miliona kvadrata, sa procjenom vrijednosti od preko 25,6 miliona eura, proizilazi da je kvadrat vrijedio više od 13 eura.

Već godinu kasnije, odnosno u aprilu 2017. je za potrebe „Uniproma“ urađen izvještaj o procjeni vrijednosti nepokretnosti, koje su obuhvatile dio zemljišta u Industrijskoj zoni KAP-a od oko 189 hiljada kvadrata, sa 12 objekata sa osnovom preko 10 hiljada kvadrata. Vrijednost tih nekretnina je utvrđena na 7,1 miliona eura i bile su zaloga za kredit kod Investiciono razvojnog fonda (IRF).

Prema podacima Akcije, u izvještaju o procjeni vrijednosti nepokretnosti navode se procjene vrijednosti dvije lokacije. Prva je obuhvatala više objekata fabrike Silumini, parcelu na kojoj se ona nalazi i susjedne neizgrađene parcele, a sve ukupno preko 134 hiljada kvadrata. Druga je obuhvatala neizgrađeno građevinsko zemljište površine preko 55 hiljada kvadrata.

Izvještajem je procijenjeno da kvadrat na prvoj lokaciji vrijedi 36,5 eura, odnosno preko 134 hiljada kvadrata te lokacije je procijenjeno na nešto preko 4,9 miliona eura. Istovremeno, kvadrat druge lokacije, kao neizgrađenog građevinskog zemljišta, je procijenjen na 16,9 eura, odnosno navodi se da preko 55 hiljada kvadrata vrijedi 938 hiljada eura.

Treba napomenuti da su za prvu lokaciju kao jedinične komparativne cijene navedeni iznosi od 14 eura, pa sve do 87 eura, pri čemu su te cijene ostvarene za parcele manjih kvadratura, a na bazi tih komparativnih cijena za lokaciju „Uniproma“ je utvrđena cijena od 36,5 eura po kvadratu.

Pored toga, u procjeni vrijednosti objekata fabrike bilo je navedeno da su sagrađeni 1980. godine, da im je korisni vijek upotrebe 71 godina, a da im je 35 godina preostali korisni vijek upotrebe. U vrijednost tih objekata računato je i takozvano uređenje terena, odnosno ograde, parking prostori, rasvjeta, hortikultura…

U domaćoj zainteresovanoj javnosti godinama se ocjenjuje da je imovina KAP-a u stečaju od strane stečajne uprave prodata znatno ispod njene realne vrijednosti.

Stečajni postupak pokrenut je 2013., a godinu kasnije ogromna imovina podgoričke fabrike je prodata „Unipromu“. Stečaj je trajao godinama, a za to vrijeme je „Uniprom“ organizovao proizvodnju u fabrici, dok je imovina upisana na njegovu kćerku kompaniju „Uniprom KAP“.

Poslovanje podgoričke fabrike u stečajnom postupku je godinama u velikoj mjeri obavijeno velom tajne i u medijima su se samo povremeno pojavljivali ograničeni podaci i informacije.

Ranije je Privredni sud, dok je na njegovom čelu bio (sada uhapšeni) predsjednik tog suda Blažo Jovanić, dokumentaciju iz stečajnog postupka za KAP proglasio tajnim podacima.

Kredit kod IRF po duplo nižim kamatama 

U maju 2017. godine „Uniprom“ je aplicirao za kredit kod IRF-a sa Investicionim projektom „Linija malih ingota za proizvodnju legura u Siluminima“, za koji je tražio 4,7 miliona eura.

Kao sredstva obezbjeđenja kredita ponuđena je hipoteka na nekretninama, za koje je vrijednost izvještajem o procjeni utvrđena na 7,1 miliona eura, kao i više ugovora o jemstvu firmi iz grupacije „Uniprom“ i porodice Pejović, kao vlasnika grupacije.

Dodatno sredstvo obezbjeđenja je zaloga na opremi, koja je predmet investicionog projekta, koja će biti uspostavljena 12 mjeseci nakon povlačenja kredita.

Firmi „Uniprom“ je kredit odobren na 60 mjeseci, od čega je 19 mjeseci grace period, uz kamatu od 3 odsto, a što je bila najpovoljnija kamata kod IRF-a, koja se obezbjeđivala iz sredstava vučenih iz kredita odobrenog od Evropske investicione banke.

Te 2017. godine „Uniprom“ je kod komercijalnih banaka uzimao krediti po kamatnim stopama od 5,8 do do 9,6 odsto, pokazuju podaci Akcije za socijalnu pravdu.

 

Napomena: Tekst se može pronaći u dnevnoj novini Dan i na linku Portala te novine: https://www.dan.co.me/vijesti/ekonomija/pejovicu-prodali-imovinu-kap-a-po-dva-i-po-puta-manjoj-cijeni-5157296