Frapantne brojke uzurpacije vladavine
8 Januara, 2023

Žalbe zbog skrivanja podataka

Akcija za socijalnu pravdu (ASP) uputila je danas set žalbi nadležnom organu, nakon što Ministarstvo finansija nije u zakonitom roku odgovorilo na više zahtjeva za dostavljanje dokumentacije, poput podataka o stanju depozita u državnoj kasi, dostavu ugovora o kreditima ili stanja prometa računa u vezi sa kontroverznim programom ekonomskog državljanstva.

ASP je još 12. decembra prošle godine, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, zatražila od Ministarstva finansija veći broj podataka. Pored ostaloga, zatraženi su podaci o stanju depozita države početkom svakog mjeseca u prethodnoj godini, a zaključno sa 1. novembrom, kao i svi ugovori o kreditnim aranžmanima iz prošle godine.

Takođe je zatraženo i stanje prometa računa za kontroverzni program ekonomskog državljanstva, pokrenut još od vlade Demokratske partije socijalista (DPS), a za koji su mjesecima sa evropskih adresa stizale oštre kritike i pozivi da se taj program ukine.

Kako Ministarstvo finansija nije u zakonitom roku uopšte odgovorilo na podnijete zahtjeve za podacima, ASP je zbog ćutanja uprave podnijela žalbe nadležnoj Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, kao drugostepenom organu.

Inače, Ministarstvo finansija je značajno unazadilo transparentnost u obezbjeđivanju informacija javnosti, koje su u periodu vlade prije manjinske imale pozitivne pomake.

Tako se već mjesecima pregled mjesečne potrošnje iz Državnog trezora objavljuje u nečitljivom formatu, za razliku od ranijeg perioda kada su te informacije, a prvi put nakon DPS ere, obezbjeđivane u čitljivom formatu.

Prebacivanje nečitljivih formata u čitljive forme zahtijeva dodatne resurse i napredna IT znanja, što nije slučaj sa većinom građanstva i zainteresovanih subjekata, pa se time praktično ograničava pravo javnosti na nesmetan i proaktivan pristup podacima u posjedu državnih organa.

Dodatno, Ministarstvo finansija još nije objavilo potrošnju iz Državnog trezora za čitav decembar prošle godine, iako je postavilo podatke o dijelu potrošnje, tj za sami kraj decembra i početak ovog mjeseca. Izostanak postavljanja podataka o mjesečnoj potrošnji bio bi prvi put da takva vrsta podataka nije objavljena u poslednjih dvije godine.

ASP napominje da i dalje veliki broj isplata iz Državnog trezora ima oznaku tajnosti, a što se pokazalo kao praksa koju „baštini“ svaka vlada, čime se od građana suštinski sakriva kako se troši njihov novac od strane nosilaca vlasti.

Akcija za socijalnu pravdu