Frapantne brojke uzurpacije vladavine
8 Januara, 2023
Da li je KAP prodat za “sitno”
21 Januara, 2023

Žalbe zbog skrivanja podataka

Akcija za socijalnu pravdu (ASP) uputila je danas set žalbi nadležnom organu, nakon što Ministarstvo finansija nije u zakonitom roku odgovorilo na više zahtjeva za dostavljanje dokumentacije, poput podataka o stanju depozita u državnoj kasi, dostavu ugovora o kreditima ili stanja prometa računa u vezi sa kontroverznim programom ekonomskog državljanstva.

ASP je još 12. decembra prošle godine, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, zatražila od Ministarstva finansija veći broj podataka. Pored ostaloga, zatraženi su podaci o stanju depozita države početkom svakog mjeseca u prethodnoj godini, a zaključno sa 1. novembrom, kao i svi ugovori o kreditnim aranžmanima iz prošle godine.

Takođe je zatraženo i stanje prometa računa za kontroverzni program ekonomskog državljanstva, pokrenut još od vlade Demokratske partije socijalista (DPS), a za koji su mjesecima sa evropskih adresa stizale oštre kritike i pozivi da se taj program ukine.

Kako Ministarstvo finansija nije u zakonitom roku uopšte odgovorilo na podnijete zahtjeve za podacima, ASP je zbog ćutanja uprave podnijela žalbe nadležnoj Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, kao drugostepenom organu.

Inače, Ministarstvo finansija je značajno unazadilo transparentnost u obezbjeđivanju informacija javnosti, koje su u periodu vlade prije manjinske imale pozitivne pomake.

Tako se već mjesecima pregled mjesečne potrošnje iz Državnog trezora objavljuje u nečitljivom formatu, za razliku od ranijeg perioda kada su te informacije, a prvi put nakon DPS ere, obezbjeđivane u čitljivom formatu.

Prebacivanje nečitljivih formata u čitljive forme zahtijeva dodatne resurse i napredna IT znanja, što nije slučaj sa većinom građanstva i zainteresovanih subjekata, pa se time praktično ograničava pravo javnosti na nesmetan i proaktivan pristup podacima u posjedu državnih organa.

Dodatno, Ministarstvo finansija još nije objavilo potrošnju iz Državnog trezora za čitav decembar prošle godine, iako je postavilo podatke o dijelu potrošnje, tj za sami kraj decembra i početak ovog mjeseca. Izostanak postavljanja podataka o mjesečnoj potrošnji bio bi prvi put da takva vrsta podataka nije objavljena u poslednjih dvije godine.

ASP napominje da i dalje veliki broj isplata iz Državnog trezora ima oznaku tajnosti, a što se pokazalo kao praksa koju „baštini“ svaka vlada, čime se od građana suštinski sakriva kako se troši njihov novac od strane nosilaca vlasti.

Akcija za socijalnu pravdu