Staviti van snage odluke ranijeg kabineta
24 Maja, 2021
Skupština da utvrdi da li strani zakupac krši ugovor
30 Maja, 2021

Dokumenta za autoput više nijesu tajna?

Državna kompanija „Monteput“ zatražila je od Ministarstva kapitalnih investicija (MKI) odobrenje da li Nevladinoj organizaciji Akcija za socijalnu pravdu (ASP) može dostaviti dokumenta u vezi realizacije Projekta izgradnje autoputa Bar Boljare, dionica Smokovac Mateševo, koja su zatražena na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Jedan od nedavnih zahtjeva ASP-a, upućenih „Monteputu“, odnosio se na mjesečni izvještaj upravljača Projektom dionice Smokovac Mateševo, koji se tiče dinamike izvedenih radova i uopšte stanja Projekta u određenom vremenskom periodu.

S tim u vezi, iz „Monteputa“ ukazuju da su dužni da, prije postupanja po predmetnim zahtjevima, traže od MKI izjašnjenje da li su tražene informacije zaštićene oznakom tajnosti, shodno Zakonu o tajnosti podataka, a imajući u vidu da je investitor upravo MKI.

„U očekivanju odgovora od MKI molimo za produženje roka za postupanje po predmetnom zahtjevu“, navodi se u odgovoru, koji potpisuje mr Goran Vujović, direktor Poslovne jedinice za upravljanje Projektom izgradnje autoputa Bar Boljare, kao dijela „Monteputa“.

Većina dokumentacije za prioritetnu dionicu u posjedu tadašnjeg Ministarstva saobraćaja i pomorstva prvi put je proglašena tajnom u avgustu 2016. godine, kada je rješenje o tajnosti potpisao ministar Ivan Brajović. Njegov naslednik Osman Nurković je u aprilu 2017. donio novo rješenje o tajnosti podataka, kojem je u aprilu 2019. produžio rok za još dvije godine.

Prema preciznim podacima ASP-a, tajnost za dokumentaciju za autoput je istekla 4. aprila ove godine, te je teško zamisliti da je nova Vlada, budući da je najavila punu transparentnost za građane, odlučila da produži oznaku tajnosti za projekat, koji će koštati preko milijardu eura i koji je javne finansije zemlje gurnuo duboko u „crvenu zonu“.

Ukoliko je nova Vlada odlučna da djeluje u potpunosti u skladu sa javnim interesom, to bi moglo da znači da će konačno svjetlost dana ugledati brojna projektna i ugovorna dokumentacija, zatim ona o realizaciji i kontroli samog projekta prioritetne dionice, kao i sporovima ugovornih strana.

ASP ukazuje da se značajan dio dokumentacije o realizaciji prioritetne dionice nalazi i kod Uprave prihoda i carina i Centralne banke, pa građani Crne Gore, koji finansiraju ovu investiciju, za koju nikada nije urađena stvarna cost benefir analiza, imaju nesporno pravo da znaju tokove novca dionice autoputa, čiji će kilometar vjerovatno biti među najskupljim u Evropi.

NVO Akcija za socijalnu pravdu