Za putovanja se ne štedi
10 Septembra, 2023
Do 450 eura prima 72 hiljade penzionera
21 Septembra, 2023

DRI da se pozabavi hedžingom

Akcija za socijalnu pravdu (ASP) uputila je više preporuka Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) za sprovođenje revizija u narednoj godini, a u okviru javne rasprave, koja se danas završava.

ASP je predložila da se DRI pozabavi raskidom hedžing aranžmana za kredit kojim se finansira dionica autoputa Smokovac Mateševo, čime je država od januara naredne godine ponovo izložena valutnom riziku, jer će sljedeću ratu plaćati u dolarima.

Ministarstvo finansija proglasilo je „tajnim“ podatke o raskidu hedžing aranžmana, koji je donio bitnu uštedu u plaćanjima za dvije godine, tako da građani uopšte nemaju informacije zbog čega je došlo do prekida ovog aranžmana i zašto nije ispregovaran njegov nastavak. U isto vrijeme, niko ne pominje kako će država u januaru naredne godine platiti sljedeću ratu i iz kojih izvora, kada je državna kasa „pri izdisaju“.

ASP je predložila da DRI izvrši reviziju kreditnih zaduženja Ministarstva finansija tokom ove godine, a radi pokrivanja „rupa u budžetu“. Javnost je dobro upamtila kredit od 100 miliona eura, koji je ugovoren proljetos uz vrtoglavu kamatu od oko nevjerovatnih 10 odsto.

DRI bi trebalo da se pozabavi i kupovim akcija od strane Vlade u  nizu državnih preduzeća, poput Luke Bar, ili drugih privrednih subjekata (Montenegroberza, kupovine kroz stečaje, poput slučaja Kapital plaza u Podgorici i pilane na Žabljaku).

ASP je predložila da DRI izvrši reviziju poslovanja EPCG Solara i Morskog dobra. Prva firma je osnovana na nejasnim ekonomskim parametrima, a Morsko dobro je došlo u orbitu interesovanja javnosti nakon kupovine trajekata za liniju Kamenari Lepetane, pa je potrebno utvrditi da li su ti poslovni poduhvati preduzeti u javnom interesu ili se privatni interes ugradio u državni.

Predlozi ASP-a su revizija troškova i zakonitosti korišćenja Vladinog aviona, putni troškovi u zemlji i inostranstvu svih Vladinih ministarstava. Prednje iz razloga što državni organi na centralnom nivou troše ogromne iznose na službena putovanja, na koje se vode višebrojne delegacije, i kada postoji potreba za time, i kada nema potrebe, te se koristi svaka prilika da se pođe na puteve i uzmu dnevnice, a poslednji primjer je odlazak dvije delegacije u Njujork.

ASP je DRI preporučila i provjeru ugovora o djelu u svim Vladinim ministarstvima, ali i izdatke za konsultantske usluge, jer se u oba slučaja većinski radi o skrivenim zapošljavanjima, koja su „prečica“ za izigravanje zakonskih propisa, koji moraju da se primjenjuju kod zapošljavanja državnih službenika i namještenika.

Akcija za socijalnu pravdu

Napomena: Fotografija je preuzeta sa Interneta