Uvećan broj zaposlenih u GG, nema kontrole
25 Augusta, 2021
Šest godina CRBC i Bemax bez posebne poreske kontrole na autoputu
12 Septembra, 2021

Gdje je nestalo 11 miliona?

Nevladina orgnizacija Akcija za socijalnu pravdu (ASP) zatražila je od državne Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) informaciju šta je sa nepunih 11 miliona eura, koje je prije gotovo godinu dala kao avans za ekološku rekonstrukciju Termoelektrane (TE) Pljevlja, a posao nije ni počet.

ASP je ove sedmice dobila odgovor od EPCG, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, iz kojeg proizilazi da ni gotovo 15 mjeseci od zaključenja ugovora za ekološku rekonstrukciju TE, vrijednog 54 miliona, i isplate avansa, nije otvoreno gradilište u Pljevljima.

Javnost je u međuvremenu saznala da izabrani Konzorcijum, kojeg predvodi Donfang Electric International Corporation iz Kine, traži dodatnih 15 miliona za posao, za koji se može procijeniti da će, ukoliko bude realizovan, novac biti uzalud potrošen. Ovo posebno u svijetlu nedavne najave iz Vlade da bi TE mogla raditi samo do 2030., shodno očekivanim evropskim pravilima.

U izabranom Konzorcijumu su, osim kineske kompanije, i podgoričke firme Bemax, BB Solar i Permonte, dok ugovor o ekološkoj rekonstrukciji, koji je zaključen uz zakonska kršenja, daje mogućnost raskida u uslovima covid epidemije, kao slučaja više sile.

Za sada se, ipak, ne stiče utisak da postoji ne samo dovoljno spremnosti, već i vizije kod nadležnih kako da se riješi pitanje ekološke rekonstrukcije TE i ukupno njene budućnosti, koje je jedno od gorućih u energetskom sektoru zemlje i imaće ogroman uticaj ne samo na stanovnike Pljevalja, već i na sve potrošače električne energije u zemlji.

Naime, sa jedne strane zatvaranje TE bi uticalo na rad Rudnika uglja, pa bi veliki broj ljudi u Pljevljima ostao bez posla i morao da traži alternativu za zapošljavanja, dok bi sa druge strane prestanak proizvodnje struje u TE neminovno doveo do uvoza struje u zemlji, pa bi svi potrošati biti izloženi potencijalno visokim cijenama uvoza električne energije.

Ovakva situacija je najvećim dijelom posledica dugogodišnje pogrešne energetske politike u zemlji, gdje je EPCG godinama zagovarala izgradnju Drugog bloka TE, iako je veliki dio domaće (i inostrane) javnosti ukazivao da TE nemaju budućnost, umjesto da je gradila energetske objekte iz obnovljivih izvora energije, poput vjetroelektrana.

Takve vjetroelektrane gradili su privilegovani (i nepoznati) strani investitori, kojima građani sada na godišnjem nivou plaćaju višemilionske subvencije, a EPCG je, recimo, kupovala Rudnik uglja u Pljevljima za cijenu, kako su izračunali pojedini stručnjaci, precijenjenu za trećinu.

Uprkos svemu ovome, zemlja se obavezala na poštovanje evropskih standarda, od kojih su energetsko-klimatska sve značajnija za Evropsku zajednicu. S tim u vezi, a nakon nedavnog šokantnog izvještaja iz Ujedinjenih nacija o globalnom zagrijavanju, očekuje se značajno pooštavanje standarda za zagađenja vazduha radom zastarjelih TE, koje proizvode električnu energiju.

Stoga se već sada može ocijeniti da su državna EPCG i ukupno potrošači postali „taoci“ ekološke rekonstrukcije TE, te ovo pitanje zahtijeva postupanje bez odugovlačenja, sa hitnim pokretanjem pravedne tranzicije za građane Pljevalja, koji godinama žive u otrovnom dimu.

Napore ASP da se pravedna tranzicija za Pljevlja što prije otvori i ukaže na pravne i ekonomske alternative za njene građane, podržava norveška Minor fondacija za velike izazove.

Ines Mrdović

NVO Akcija za socijalnu pravdu