Država ostala bez blizu 80 miliona
27 Juna, 2021
Inicijativa Ustavnom sudu zbog Zakona o zaradama
9 Jula, 2021

Hitno usvojiti antikoruptivni zakon

Vlada i Skupština treba najhitnije da usvoje izmjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao jednog od ključnih antikoruptivnih zakona, a jedna od proaktivnih objava moraju biti i isplate iz Egalizacionog fonda, iz kojeg se godišnje izdvaja oko 30 miliona eura.

To je jedna od preporuka, koje je Nevladina organizacija Akcija za socijalnu pravdu (ASP) dostavila u okviru javne rasprave, završene prije nekoliko dana.

Preporuke su urađene kroz Program malih grantova za organizacije civilnog društva za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou, a u okviru Projekta osnaživanja civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu – Weber, koji finansira Evropska unija. Partner za Crnu Goru je Institut Alternativa.

Iako je izmjenama zakona o pristupu informacijama predviđeno proaktivno objavljivanje podataka o državnoj i lokalnoj potrošnji, a prvi put i prihodima na centralnom i lokalnom nivou, ASP je predložila da se objavljuju isplate iz Egalizacionog fonda, koji je ključni instrument za finansiranje manje razvijenih opština i godišnje generiše oko 30 miliona eura.

Takođe, radi povećanja transparentnosti, potrebno je da opštine objavljuju i kredite, gdje im isplate iz Egalizacionog fonda služe kao garancija za vraćanje pozajmljenog novca. Ovo je posebno značajno, jer se u izbornim periodima isplate iz Egalizacionog fonda i kreditni aranžmani mogu iskoristiti za ostvarivanje institucionalne prednosti onih koji su na vlasti.

ASP je predložila i da zarade menadžera i rukovodilaca javnih i lokalnih preduzeća takođe budu proaktivno objavljivane, a ne samo javnih funkcionera, kao i da akti o sistematizaciji radnih mjesta sa spiskovima svih zaposlenih budu kontinuirano objavljivani (ne samo osnovni dokument, već i sve izmjene i dopune).

To će doprinijeti većoj transparentnosti u ukupnoj politici zapošljavanja na centralnom i lokalnim nivoima, koja su godinama uvećavana dominantno zbog partijsko-izbornih potreba, zbog čega su stvorene preglomazne državna i lokalne administracije, pa se godinama govori o potrebi hitne optimizacije javne uprave, ali se malo šta konkretno preduzima.

Nova Vlada i parlamentarna većina su najavili najširu transparentnost, te je potrebno bez ikakvih odlaganja i što hitnije usvojiti izmjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao jednog od bitnih antikoruptivnih zakona.

I na djelu se mora pokazati odlučna, a ne samo retorička borba protiv korupcije, pa bi u parlamentarnoj većini trebalo da budu svjesni da građani očekuju da se u drugi plan „gurnu“ politička prepucavanja i blokade, a da se u Skupštini usvajaju upravo oni zakoni, na koje oni godinama čekaju.

Nevladina organizacija Akcija za socijalnu pravdu