Koncesione naknade proglašene tajnom
29 Augusta, 2022
SDT traži dokumentaciju za tunel kroz Bjelasicu
11 Septembra, 2022

Ispitati i ulogu EPCG zbog Prve banke

Na kraju 2007. godine, tokom koje je firma Capital Invest ušla u vlasnički kapital Prve banke sa nepunih sedam odsto vlasništva, udio Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) u toj banci iznosio je 9,2 odsto, za razliku od 21 odsto, koliko je bio udio državne energetske kompanije u njoj na kraju prethodne 2006. godine, pokazuju saznanja Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

Nejasno je da li je te 2007. godine EPCG koristila pravo preče kupovine akcija u dokapitalizaciji Prve banke, ali je već naredne 2008., koja je bila krizna godina za Prvu banku, uvećala svoj kapital u toj banci sa 2,1 miliona na 8 miliona eura.

Na kraju te 2008. godine, tokom koje je Prva banka dobila državnu pomoć od 44 miliona eura, EPCG je imala u toj banci vlasništvo od 18,2 odsto.

U narednoj 2009. godini depozit od 81 miliona eura, po osnovu ulaska italijanske A2A u vlasničku strukturu EPCG, završava u Prvoj banci radi njenog spašavanja, sa kamatom od 5,6 odsto.

U 2010. godini EPCG daje subordinirani kredit Prvoj banci od 10 miliona, a polovinu oročenih depozita prebacuje kao finansijske plasmane sa kamatom od jedan do dva odsto.

Već 2011. dio subordiniranog kredita EPCG prebacuje u kapital Prve banke i na kraju te godine ima vlasništvo od 24,1 odsto.

EPCG prethodne decenije, na zahtjev Prve banke, kroz ovaj ugovorni aranžman, obezbjeđuje uslov za adekvatnost kapitala, što je jedan od uslova da banka uopšte može da posluje na tržištu.

Prema medijskim navodima, Specijalno državno tužilaštvo (SDT) provodi izviđaj o kreditu Capital Investa i kupovini akcija u Prvoj banci.

Pod pretpostavkom da nije zastupila zastarjelost krivičnog gonjenja, jer su u ranijim godinama podnošene krivične prijave u vezi poslovanja EPCG i trgovine akcijama u Prvoj banci, bilo bi neophodno da SDT utvrdi i ulogu državne energetske kompanije i potencijalnu štetu, ponovno otvarajući izviđaje u vezi sa ovim pitanjima.

Akcija za socijalnu pravdu