Sumnja na političku korupciju
12 Augusta, 2022
Ispitati i ulogu EPCG zbog Prve banke
4 Septembra, 2022

Koncesione naknade proglašene tajnom

Uprava prihoda i carina je prvi put proglasila poreskom tajnom isplate koncesionih naknada, koje državi plaćaju vlasnici malih hidroelektrana (mHE) ili vlasnici rudnika u zemlji, što je nedopustivi pravni presedan, koji transparentnost u zemlji gura ispod granice koja je postojala čak i u vrijeme potpune vladavine Demokratske partija socijalista (DPS),

Tu vrstu podataka Uprava prihoda i carina je u ranijem periodu uredno dostavljala na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, ne samo Akciji za socijalnu pravdu (ASP), već i drugim nevladinim organizacijama, a odobrene informacije bi objavila i na svojoj web stranici.

Međutim, Uprava prihoda i carina je prošle sedmice odbila zahtjev ASP-a, koja je tražila iznose plaćenih koncesionih naknada od strane 18 privrednih subjekata, koji su do sredine ove godine gazdovali sa 30 mHE, a kojima potrošači kroz račune za struju plaćaju milionske subvencije.

Rijeke na kojima su sagrađene mHE su prirodno dobro svih građana, za koje se plaćaju koncesione naknade Državi. Izgradnjom mHE mnoge rijeke u zemlji su u značajnoj mjeri devastirane, a u ovom biznisu su privilegovane firme i pojedinci bliski vrhu DPS-a, ali i rodbina tog partijskog vrha, poput Blaža Đukanovića, sina crnogorskog predsjednika.

Uprava prihoda i carina proglasila je sada po prvi put iznose plaćenih koncesionih naknada poreskom tajnom, ali pri tome uopšte nije navela koje su to nove odlučne okolnosti/činjenice koje ih čine tajnim podatkom, jer ih je u prethodnim godinama uredno dostavljala.

Prethodno je Uprava odbila da ASP-u dostavi iznose plaćenih koncesija firme „Gradir Montenegro“ iz Pljevalja, koja gazduje rudnikom u toj opštini i iza koje stoji poljski kapital, nakon preprodaje od Nikšićanina Veselina Pejovića.

Rude su takođe prirodna dobra svih građana, za čije se korišćenje Državi plaća koncesiona naknada, te je nesporan javni interes da građani imaju informacije ove vrste i potpuno je nevjerovatno da se i ove koncesione naknade proglašavaju poreskom tajnom.

Rješenja kojima se naknade proglašavaju tajnom je potpisao novi direktor Uprave prihoda i carina Rade Milošević, kadar Ure, čiji se lider javno zalaže za potpunu transparentnost informacija u posjedu državnih organa, ali očito da to ostaje samo na retorici, a ne i djelima.

ASP će pokrenuti odgovarajuće pravne postupke u pokušaju da dobije tražene informacije.

Akcija za socijalnu pravdu