ASP postala dio ICEDA mreže
11 Oktobra, 2021
Država iz hedžinga može izaći sa prihodom ili rashodom
18 Oktobra, 2021

Kinezi gradili suprotno projektu

Kineska kompanija China Road and Bridge Corporation (CRBC), koja je glavni izvođač radova na izgradnji prioritetne dionice autoputa Smokovac Mateševo, mijenjala je odobreni Glavni projekat i izvodila građevinske radove suprotno tom Projektu, a to su neki od razloga za kašnjenje završetka ovog posla, koji naredne godine ulazi u sedmu godinu realizacije.

To se navodi u dijelu dokumentacije Vladine firme „Monteput“ o realizaciji projekta izgradnje autoputa Bar Boljare, dionica Smokovac Mateševo, koji je u posjedu Akcije za socijalnu pravdu (ASP), a koja je dobijena na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Ugovor za prioritetnu dionicu zaključen je početkom 2014. godine po FIDIC pravilima, i to po Žutoj knjizi, koja podrazumijeva projektovanje i izgradnju. Obaveza CRBC je da uradi Glavni projekat, izgradi, nabavi i ugradi opremu i instalacije za dionicu autoputa Smokovac Mateševo, otkloni eventualne nedostatke, te obezbijedi funkcionalnu ispravnost i kompletnost radova.

Radovi su zvanično počeli u maju 2015. godine i rok završetka je bio četiri godine, odnosno do maja 2019. godine. Međutim, posao ni do danas nije okončan, niti je povučen cjelokupan ugovoreni iznos kineskog kredita, te se čitav projekat nastavlja još najmanje naredne godine.

Među razlozima koji su uticali na kašnjenje izgradnje dionice Smokovac Mateševo navodi se sporo napredovanje u izradi Glavnog projekta, ali i izmjena Projekta od CRBC, nakon dobijenog odobrenja Glavnog projekta, kao i prolongirana mobilizacija od strane kineske kompanije, koja je zadužena za čitav posao.

Kako se naglašava, jedan od razloga kašnjenja realizacije posla jeste i taj što je CRBC izvodila građevinske radove na način, koji nije u skladu sa odobrenim Glavnim projektom.

CRBC je kasnio i u obezbjeđenju dovoljne količine agregata, kasno je uspostavio dovoljan broj fabrika betona, kasnio je u mobilizaciji osoblja i opreme za elektro-mašinske radove, prvenstveno za tunele, a prolongirane su i konsultacije u vezi naknadnih radova, tj pristupne rampe Smokovac, vodosnabdijevanja i trajnog napajanja električnom energijom autoputa.

U međuvremenu, i epidemija Covid 19 je uticala na dinamiku izvođenja radova na dionici autoputa, zbog kojeg su Kinezi tražili produženje roka za završetak posla.

Osnovni ugovor je zaključen na 809,5 miliona, ali je kasnijim aneksima uvećan za 58,3 miliona, pa je vrijednost ugovora sada 867,8 miliona. Aneksima je došlo do uvećanja za 8,9 miliona za privremeno napajanje električnom energijom autoputa, za 30,4 miliona za Petlju Smokovac, oko 14,2 miliona je uvećanje zbog vodosnabdijevanja, a 4,8 miliona za trajno napajanje električnom energijom – postavljanje kablovske kanalizacije na otvorenoj trasi i mostu Moračica.

Međutim, treba ukazati da je poseban tender za trajno napajanje električnom energijom dionice autoputa Smokovac Mateševo sproveo „Monteput“ i dodijelio posao vrijedan 38,1 miliona eura. To znači da je do sada ukupna ugovorena vrijednost radova na ovoj dionici 905,9 miliona eura.

 

RAZLOZI ZA KAŠNJENJE
Sporo napredovanje u izradi Glavnog projekta
Izmjene projekta od CRBC nakon dobijenog odobrenja Glavnog projekta
Prolongirana mobilizacija od CRBC
Izvođenje građevinskih radova na način koji nije u skladu sa odobrenim Glavnim projektom
Kašnjenje u obezbjeđivanju dovoljne količine agregata
Kasno uspostavljanje dovoljnog broja fabrika betona
Kašnjenje u mobilizaciji osoblja i opreme za elektro mašinske radove, posebno za tunele
Prolongiranje konsultacija u vezi naknadnih radova
Covid 19

 

Dio projektne dokumentacije nikada nije dostavljen

Kineski CRBC je u izradi projektne dokumentacije kasnio 16 mjeseci, ali je potpuno neshvatljivo da do sredine ove godine dio dokumentacije nikada nije dostavljen, ili je polovično dostavljen.

Tako do kraja juna ove godine nijesu bili dostavljeni: Idejni projekat punog profila Petlje Smokovac, Glavni projekat puta od Petlje Veruša do naselja Veruša, sintezni prikaz Glavnog projekta, Projekat pratećih sadržaja na Mateševu.

Takođe, nije kompletirana dokumentacija, koja se odnosi na Projekat tehničkih mjera zaštite životne sredine, ponovo nije dostavljen ni Projekat arhitektonske obrade portala autoputa, dok je čak dostavljena i nepotpuna Prezentacija projekta, nakon čega je CRBC upozoren da postupi u skladu sa Projektnim zadatkom.

 

Bez informacije o količini utrošenog materijala

 Zvuči nevjerovatno, ali je CRBC do sredine ove godine odbijao da dostavi informaciju u vezi količina materijala utrošenog na izgradnji dionice autoputa, dok nije bila dobijena ni informacija o statusu potrošnje materijala i stanja zaliha, a što je ugovorna obaveza.

ASP nije u saznanju da li je u međuvremenu ovaj problem riješen.

Pored toga, nije bila dostavljena ni informacija o analizi iskorišćenih kontrolnih markica u vezi sa aktivnostima podizvođača na ovom projektu, sa kojima je potpisano vrijednosti pojedinačnih ugovora od 46 odsto od ukupne vrijednosti ugovora

 

Projekat loše urađen

Pravna savjetnica pri Akciji za socijalnu pravdu Ines Mrdović kaže da činjenica da je dolazilo do čestih izmjena Glavnog projekta pokazuje da je on loše urađen i bez kvalitetnog istraživanja vrlo kompleksnog geografskog terena, kakav je onaj kojim prolazi dionica Smokovac Mateševo.

Prema njenim riječima, to istovremeno pokazuje i pogubnost odluke bivše Vlade da se u jedan ovako složeni posao, sa ogromnim finansijskim uticajem na budžet države, krene na način da se izabranom izvođaču da posao, koji podrazumijeva da on prvo uradi Glavni projekat, pa potom izvede radove.

„Ono što je bilo rješenje, kojem je trebalo pribjeći, a radi zaštite interesa građana, odnosno javnog interesa, jeste da se uradi Glavni projekat, izradi analiza ekonomske opravdanosti investicije, pa tek onda ide u ugovaranje čitavog posla“, rekla je Mrdović.

Kako je precizirala, umjesto toga, Vlada je ušla u direktni dogovor sa Kinom, koja je diktirala uslove zaključenja i kreditnog ugovora, i model ugovora o građenju, a uz angažovanje dominantno kineske radne snage.

 

Vladimir Otašević

Objavljeno u dnevnoj novini Dan dana 14. oktobra 2021. godine