Spajić skinuo tajnost sa hedžinga, ASP pozdravlja takav pristup
8 Oktobra, 2021
Kinezi gradili suprotno projektu
14 Oktobra, 2021

ASP postala dio ICEDA mreže

Održan je prvi sastanak  sa predstavnicima četiri organizacije civilnog sektora koje su se kao dobitnice grantova u okviru šeme malih grantova LOT 2: Inicijative za zagovaranje Digitalne agende, pridružile nacionalnoj ICEDA mreži.

Mreža je formirana u okviru projekta ICEDA (Povećanje građanskog angažmana na polju Digitalne agende – ICEDA), i trenutno je čini  devet organzacija. Novopridružene organizacije su NVO Akcija za socijalnu pravdu,  NVO Aktivna zona, NVO Centar za političku edukaciju i NVO Roditelji, a njihovi medijski partneri tokom implementacije projekata će biti Mreža za istraživanje kriminala i korupcije – LUPA, Radio Televizija Cetinje, i portali Onogošt i Roditelji.me.

Osim pomenutih organizacija, ICEDA mrežu u Crnoj Gori čine NVO 35mm kao nacionalni partner na projektu; Centar za Omladinsku edukaciju (u saradnji sa NVO NEST), NVO Super Hub i NVO Koračajte sa nama- Phiren Amenca koji su prethodnih mjeseci formirali 3 e-centara za podršku građanima pri korišćenju dostupnih e-servisa.

Cilj ICEDA projekta je povećanje upotrebe e-usluga i omogućavanje svim građanima regiona da iskoriste benefite digitalne transformacije. Stoga će se kroz ICEDA projekat realizovati promocija Digitalne agende i davati doprinos u rješavanju pitanja koji onemogućavaju široku upotrebu e-usluga uz uvođenje novih i kvalitetnih usluga na svim nivoima. Formirana nacionalna mreža će osnažiti  saradnju između civilnog sektora i državnih institucija, što će dalje za cilj imati inkluzivnu digitalnu agendu usredsređenu na građane.

U narednom periodu u Crnoj Gori će se sprovoditi četiri projekta čiji je cilj da podstaknu promjene kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou, kroz adresiranje specifičnih legislativnih okvira, ali i kroz direktnu komunikaciju sa institucijama i građanima.

Koristeći različite formate za uključivanje relevantnih interesnih strana, ali i podršku medija u promociji i edukaciji različitih ciljnih grupa o temama koje se tiču Digitalne agende, novopridružene organizacije će raditi na unapređenju kvaliteta dostupnih elektronskih servisa, kreiranju novih, ali i unapređenjenju nivoa znanja i digitalnih vještina koje su neophodne za iskorišćavanje svih benefita koje donosi digitalna transformacija.

Snežana Nikčević

Nacionalna koordinatorka ICEDA projekta