Vlada zbog javnosti tražila cijenu dionice ispod 800 miliona
7 Jula, 2022
I alkohol bez poreza, PDV oslobađanja 170,5 miliona
9 Jula, 2022

Kinezi traže 190 miliona odštete

Odštetni zahtjevi China Road and Bridge Corporation (CRBC) zbog problema na izgradnji prioritetne dionice autoputa najmanje su do početka ove godine iznosili šokantnih preko 190 miliona eura, a u najvećem broju potraživanja kineska strana je računala i svoj profit od pet odsto.

To pokazuje dio saznanja Akcije za socijalnu pravdu (ASP), dok bi stvarni iznos potraživanja mogao biti i veći. U međuvremenu nije poznato da li je i šta od tih odštetnih zahtjeva povučeno ili zatvoreno, ili da li su stigla nova potraživanja kineske strane.

ASP je nedavno objavila da su Kinezi usljed mjera izazvanih Covid 19 epidemijom zatražili 43,6 miliona, koliko su procijenili da košta to što od februara 2020. do sredine iste godine nijesu mogli da grade prioritetnu dionicu Smokovac Mateševo po planiranoj dinamici radova.

Nakon što je francusko italijanski konzorcijum Ingerop Conseil & Ingenierie-Geodata Engineering S.p.A., kojeg Vlada kao Inženjera projekta plaća da kontroliše radove na priroritetnoj dionici, odbio to potraživanje zbog covid epidemije, Kinezi su pokrenuli spor (dio Fidic procedura).

Osim covida, većinu ostalih višemilionskih potraživanja CRBC je pokrenuo zbog geoloških uslova na terenu, za koje su smatrali da nijesu odgovarali onome što su našli u Idejnom projektu za izgradnju prioritetne dionice, koji im je služio kao osnov za izradu dijelova Glavnog projekta.

Vlada je sa CRBC za izgradnju prioritetne dionice autoputa zaključila Ugovor o projektovanju i izgradnji po takozvanom Žutom Fidicu, što je međunarodni tipski ugovor, čije se odredbe prilagođavaju konkretnom poslu. Kinezi su bili zaduženi da projektuju i izvedu radove na dionici.

Posao Kineza zasnivao se na projektnom zadatku dobijenom od Vlade i na Idejnom projektu, čiji su autori Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet i AD „Centar za puteve Vojvodine“ za dionicu Smokovac – Uvač i IGH, Sektor za projektovanje, Institut za projektovanje puteva iz Zagreba za dionicu Uvač – Mateševo.

Prema saznanjima ASP-a, ranija Vlada je kineskoj strani garantovala tačnost podataka u Idejnom projektu i upravo su to u CRBC-u koristili u velikom broju slučajeva da tvrde da stanje na terenu nije odgovaralo podacima u Idejnom projektu, zbog čega je dolazilo do dodatnih nepredviđenih radova, a što je uzrokovalo povećanje cijene posla i kašnjenje u njegovom završetku.

Imajući u vidu da Izvođač (CRBC) izrađuje Glavni projekat u potpunosti u skladu sa Idejnim projektom i informacijama sadržanim u njemu jasno je da su bilo koji radovi, koji nijesu uključeni u Glavni projekat, zaista nepredvidljivi, jer ih izvođač nije mogao uključiti u Glavni projekat na osnovu informacija dobijenih od Investitora (Vlade) u okviru Idejnog projekta, navodili su Kinezi, potencirajući čitav niz nepovoljnih fizičkih uslova na terenu (klizišta, rupe, šupljine…).

Ipak, Inženjer projekta je odbijao potraživanja CRBC-a naglašavajući da se radi o iskusnom izvođaču radova, koji je u Glavnom projektu morao da predvidi sve situacije na terenu, zatim da se ne radi o nepredvidljivim radovima, u nekim slučajevima je ocjenjivao da ne postoji ugovorni osnov za potraživanja, ili, recimo, da su Kinezi sami doprinijeli pogoršanom stanju na terenu (npr, zbog prekomjernih eksplozija na terenu, koje su izvodili, sami su uzrokovali lošiji teren).

Odbijanje Inženjera da se pozitivno izjasni na potraživanja kineske strane ne znači kraj postupaka, već daje prostor da CRBC, ukoliko je nezadovoljan, pokrene spor, što su oni učinili u velikom broju slučajeva u odnosu na svoja potraživanja, u koja su uglavnom računali i profit od pet odsto, a koji im je garantovan Ugovorom o projektovanju i izgradnji.

ASP je juče objavila da je ranija Vlada tražila od kineske strane da zbog pozitivnog odnosa javnosti u zemlji cijena prioritetne dionice bude ispod 800 miliona eura, a kada je pristala na cijenu od 809 miliona u startu se znalo da to ne obuhvata trošak trajnog napajanja strujom i vodom autoputa.

Cijena radova na izgradnji prioritetne dionice Smokovac Mateševo, čije se otvaranje očekuje naredne sedmice, je u međuvremenu uvećana za bezmalo stotinjak miliona eura.

Akcija za socijalnu pravdu

Ines Mrdović

Napomena: Izvor fotografije RTCG