Krivokapić i Bečić da sačuvaju 54 miliona

Šteta za EPCG tri miliona zbog kredita sa Prvom bankom
2 Augusta, 2021
Od potrošača uzeto 100 miliona, preispitati cijenu uglja
15 Augusta, 2021

Krivokapić i Bečić da sačuvaju 54 miliona

Nevladina organizacija Akcija za socijalnu pravdu (ASP) uputila je inicijativu predsjednicima Vlade i Skupštine Zdravku Krivokapiću i Aleksi Bečiću da se razmotri opcija raskida ugovora za ekološku rekonstrukciju Termoelektrane (TE) Pljevlja, kako se ne bi uzaludno potrošila ugovorena 54 miliona eura, a posebno nakon najave da bi TE mogla raditi samo do 2030. godine.

Iz vrha crnogorske izvršne vlasti je prije par dana prvi put saopšteno da bi TE Pljevlja, zbog pravila Evropske Unije (EU), mogla prestati da radi 2030. godine. ASP pozdravlja takav pristup prema građanima, odnosno da im se više „ne baca prašina u oči“ (što je bio odnos ranije vlasti), već da im se otvoreno saopšte energetsko-klimatske obaveze zemlje u procesu pridruživanja EU.

Dozvoljene radne sate TE, koja je u vlasništvu državne Elektroprivrede Crne Gore (EPCG), je potrošila krajem prošle godine, a od tada radi uz kršenje pravila Evropske Energetske Zajednice.

Ugovor o ekološkoj rekonstrukciji TE, vrijedan preko 54 miliona eura, zaključen je u junu prošle godine. Posao je dobio Konzorcijum predvođen Donfang Electric International Corporation iz Kine, sa podgoričkim firmama Bemax, BB Solar i Permonte, ali radovi uopšte nijesu počeli, niti je završen Glavni projekat, već je najavljeno da bi mogli početi u prvom dijelu naredne godine.

Imajući u vidu da bi radovi, a u uslovima covid epidemije, i kasnije dobijanje upotrebne dozvole mogli potrajati i tri godine (u najboljem slučaju), to bi značilo da bi tek od 2025. godine rekonstruisana TE počela rad, te ukoliko će od toga časa raditi još samo pet godina (ili i manje) postavlja se pitanje ekonomske opravdanosti ulaganja od 54 miliona eura.

Ovo posebno kada se ima u vidu da se na nivou EU planira povećanje ciljeva za smanjenje zagađujućih materija, pa nema ni garancija da će biti zadovoljeni budući standardi EU za Zapadni Balkan. Stoga je ozbiljan rizik da će novac za rekonstrukciju biti uzalud potrošen.

ASP u inicijativi Krivokapiću i Bečiću ukazuje da je ugovorom sa kineskim Konzorcijumom definisana klauzula više sile, što je događaj ili okolnost van kontrole ugovornih strana, te da treba iskoristiti covid epidemiju, kao slučaja više sile, za pokretanje pravne procedure za raskid ugovora, a uz povraćaj isplaćenog avansa i zakonito regulisanje ostalih prava i obaveza.

Avans od nepunih 11 miliona eura ranije rukovodstvo EPCG je isplatilo u oktobru prošle godine, ali je nejasno šta je sa tim novcem, budući da nema nikakvih radova i kasni izrada projekta.

ASP ukazuje da pitanje takozvane pravedne tranzicije za Pljevlja treba što prije otvoriti, a njene napore da ukaže na pravne i ekonomske alternative za Pljevlja podržava norveška Minor fondacija za velike izazove. S prednjim u vezi, treba naznačiti da projekti zelene tranzicije ne treba da postanu novi „lov za plijenom“, već da se građanima jednog od najzagađenijih gradova u Evropi obezbijede kvalitetna i pravedna rješenja.

ASP ukazuje i da je dugogodišnjom pogrešnom energetskom politikom u zemlji i „guranjem pod tepih“ pitanja TE Pljevlja u nastupajućem periodu ugrožena sigurnost snabdijevanja električnom energijom u zemlji i stvoren rizik od budućih visokih cijena struje zbog potencijalnog uvoza, zbog čega je pravovremeno u tom pravcu potrebno definisati odgovarajuću strategiju.

Ines Mrdović

Pravni savjetnik pri NVO Akcija za socijalnu pravdu