Besprizornih 1,1 miliona za putovanja i reprezentaciju
10 Januara, 2024
Poslanicima analiza o pritvorima
16 Januara, 2024

MEP ne zna usklađenost zakona sa EU pravom

Ministarstvo evropskih poslova (MEP), koje je zaduženo za proces evropskih integracija u zemlji, tvrdi da nema podatke o usklađenosti sistemskih zakona iz oblasti zaštite životne sredine sa pravom Evropske unije (EU), tj njenim direktivama, zbog čega je Akcija za socijalnu pravdu (ASP) uputila žalbu Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

ASP je krajem prošle godine tražila od MEP-a presjek stanja o usklađenosti deset sistemskih zakona oz oblasti životne sredine i klimatskih promjena, ali iz tog Vladinog resora tvrde da nijesu u posjedu informacija, već zahtjev prosleđuju Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

U naknadnoj mail komunikaciji ASP-a sa kabinetom MEP, predstavnici tog Ministarstva tvrde da provjeravaju usklađenost sa EU pravom dok se predlog zakona ne uputi parlamentu na usvajanje, ali ne i ono što se usvoji u najvišem zakonodavnom domu.

ASP ovakav odgovor smatra besmislenim i usmjeren da nam se uskrati pristup informacijama, te se u žalbi nadležnoj Agenciji citiraju navodi sa sajta MEP-a da je to Ministarstvo zaduženo za praćenje usklađenosti zakonodavstva Crne Gore sa pravnom tekovinom EU.

U tom smislu bi bilo paradoksalno da se usklađenost prati samo do nivoa predloga zakona, koje usvaja Vlada, ali ne i ono što mogu biti amandmanska djelovanja na predloge zakona u državnom parlamentu, a što može značajno promijeniti finalnu verziju nekog usvojenog zakona.

ASP je juče uputila inicijative skupštinskom Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje i Odboru za evropske integracije sa preporukom za pokretanje kontrolnih/konsultativnih saslušanja u pogledu ispunjenosti obaveza zemlje u Poglavlju 27.

U poslednjem Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore u Poglavlju 27 ukazuje se da je postignut ograničen napredak u daljem usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU o vodama, zaštiti prirode i klimatskim promjenama.

Poglavlje 27, koje se odnosi na zaštitu životne sredine i klimatske promjene, jedno je od najzahtjevnijih u procesu pristupanja, ali je pitanje zaštite životne sredine u zemlji godinama marginalizovano, a potisnuto ekonomsko-socijalnom nemaštinom ukupnog društva.

ASP je sredinom prošlog mjeseca počela realizaciju projekta „Kvalitetnijim zakonima za bolju zaštitu životne sredine“, u okviru kojeg radi na pravnoj analizi deset sistemskih zakona iz ove oblasti i njihovoj usklađenosti sa evropskim direktivama.

Projekat se realizuje kroz grant šemu šireg projekta „Osnaživanje učešća civilnog društva u oblasti životne sredine u procesu pristupanja EU (4E)“, kojeg realizuje Koalicija 27, podržanog od Evropske unije i Ministarstva javne uprave. Vodeći partner na tom projektu je Centar za zaštitu i proučavanje ptica.

Akcija za socijalnu pravdu

Napomena: Fotografija preuzeta sa Ministarstva evropskih poslova