Država uskraćena za milione
18 Januara, 2021
Jak udar korone na carinske prihode
26 Februara, 2021

Ministarstvo ne da podatke o zaposlenima

Ni dva mjeseca od kako je formirana nova Vlada, nije poznat broj zaposlenih u javnoj administraciji, već Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija odbija da dostavi podatke i tako nastavlja praksu ranijeg Ministarstva javne uprave, kojim je rukovodila kadar Demokratske partije socijalista Suzana Pribilović.

Preglomazna javna administracija, i na centralnom i na lokalnom nivou, odavno je jedan od gorućih problema javnih finansija u zemlji, dok se racionalizacija uprave godinama najavljuje, ali bez opipljivih rezultata. Nakon prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, bivša DPS vlast sa tadašnjim partnerima je ekspresno omogućavala nova zaposlenja, a nezvanične grube procjene govore da je u svega nekoliko mjeseci javna uprava uvećana i za više stotina novih zaposlenja.

Nevladina organizacija Akcija za socijalnu pravdu (ASP) je na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama početkom novembra prošle godine uputila zahtjev Ministarstvu, kojim je tražila podatke o ukupnom broju zaposlenih na neodređeno i na određeno vrijeme za sve organe državne uprave, javnih ustanova i javnih preduzeća, a posebno iskazano na dan 01. januar 2020. godine, kao i posebno iskazano na dan 01. novembar 2020. godine.

Tadašnje Ministarstvo javne uprave, kojim je u tom periodu još rukovodila DPS, odbilo je zahtjev, pod obrazloženjem da bi to predstavljalo sačinjavanje nove informacije, navodeći da ono prikuplja podatke o zaposlenjima za Plan optimizacije javne uprave, ali da je on u formi nacrta. Rješenje o odbijanju informacije je potpisala sekretarka Ministarstva Vesna Ćalović.

Mjesec kasnije, kada je Ministarstvo reorganizovano u Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, a na njegovo čelo došla ministarka Tamara Srzentić iz nove vlasti, ASP je uputila identičan zahtjev za dostavljanje informacije, ali je i on odbijen uz istovjetno obrazloženje. I ovo rješenje o odbijanju informacije je potpisala sekretarka Vesna Ćalović.

Nova Vlada je najavila punu transparentnost i otvorenost u radu, te je neshvatljivo da se nastavlja sa manirima stare vlasti i javnosti ne saopštavaju podaci, za koje je optimalno da mogu biti obezbijeđeni u vrlo kratkom roku, a kroz odgovarajuća softverska rješenja.

Građani imaju pravo da znaju stvarni broj zaposlenih u javnoj administraciji, i to ne samo onih koji su uposleni po osnovu ugovora o radu, već i po drugim oblicima angažovanja (povremeni poslovi, ugovori o djelu, volonterski rad), jer ih upravo oni finansiraju.

Početkom prošle godine saopšteni su frapantni podaci da je u javnoj administraciji preko 50 hiljada uposlenih, a imajući u vidu da minula godina bila izborna, te enorman broj uposlenja nakon poraza DPS-a 30. avgusta, stvarne brojke su mnogo veće.

Nova Vlada morala bi ažurnije da pokrene postupak utvrđivanja stvarnih potreba za zaposlenima u javnom sektoru i pripremi inicijalni plan za rješavanje viška prekobrojnih, ali i da inicira korjenite izmjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima, na način da otvori put ka profesionalnoj upravi, koja će isključivo raditi u korist građana, a ne partijskih i drugih interesa.

NVO Akcija za socijalnu pravdu