MUP od izbora 687 hiljada za ugovore o djelu

Za putovanja kao za socijalu
7 Novembra, 2023
Podijeljen još 201 ekonomski pasoš
10 Novembra, 2023

MUP od izbora 687 hiljada za ugovore o djelu

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je od juna, kada su održani parlamentarni izbori, pa zaključno sa oktobrom, za ugovore o djelu, koji su kontroverzni i u najvećem broju slučajeva nezakoniti oblik upošljavanja u javnoj administraciji, prikazalo trošak od oko 687 hiljada eura.

U isto vrijeme, za proteklih pet mjeseci, koji obuhvataju period nakon vanrednih izbora, trošak u vezi službenih putovanja kod MUP-a je oko 633 hiljade eura.

To proizilazi iz javnih evidencija o potrošnji iz državnog trezora, a po programima koji pripadaju MUP-u. Te podatke javno objelodanjuje Ministarstvo finansija i oni se povlače iz SAP sistema, te kao takvi moraju biti neupitni, jer ih objavljuje državni organ nadležan za trezor.

Na čelu MUP-a je do prije nedjeljak dana bio kadar URA-e Filip Adžić, a nakon izbora nove vlade dirigentsku palicu je preuzeo kadar Demokrata Danilo Šaranović.

Upravo je Adžić u jednoj emisiji pokušao da ospori podatke Ministarstva finansija iz javnih evidencija o izdacima za ugovore o djelu, a jedan „novopečeni“ poslanik iz reda novih vlasti je „na slijepo“ i potpuno neupućen u tematiku prihvatio zdravo za gotovo njegove stavove, što ne uliva optimizam da će se neke ranije razvijene loše prakse brzo mijenjati.

U proteklom mjesecu je za ugovore o djelu na programima MUP-a prikazan trošak od preko 151 hiljadu eura, a u tom mjesecu je ovaj izdatak na ukupnom centralnom nivou prikazan na oko 1,5 miliona, pa znači da je MUP „skrcao“ 10 odsto od ukupno iskazane sume.

U septembru je MUP za ugovore o djelu prikazao trošak od više od 144 hiljade eura, u avgustu je to iznosilo nepunih 120 hiljada, u julu preko 115 hiljada, a u junu, kada su održani vanredni izbori, prikazan je trošak od preko 156 hiljada eura.

Akcija za socijalnu pravdu je već ukazala da je na centralnom nivou iz državnog trezora trošak za ugovore o djelu za septembar prikazan na oko 1,4 miliona, u avgustu je iznosio preko 1,3 miliona, u julu takođe preko 1,3 miliona, a u izbornom junu više od 1,4 miliona eura. Podjećanja radi, u predizbornom maju ovaj trošak je bio oko 990 hiljada.

Ugovori o djelu su najčešće „prečica“ za ubacivanje partijskog i nepotističkog kadra u javnu upravu. Praksu je razvila Demokratska partija socijalista, a nastavljena je od novih vlasti. Na nezakonita zapošljavanja po ugovorima o djelu nadležna tužilaštva uporno „ćute“ i ne pozivaju na odgovornost nadležne, zbog čega politička korupcija u zapošljavanjima u javnom sektoru cvjeta, a javnim finansijama odavno prijeti slom zbog, pored ostaloga, i prekobrojnih zaposlenja.

Takođe, za pet mjeseci postizbornog perioda na programima MUP-a je prikazan trošak u vezi službenih putovanja od preko 633 hiljade eura. Od toga se na prošli oktobar odnosi preko 91 hiljadu eura, na septembar više od 160 hiljada, na avgust preko 174 hiljade, jul oko 87 hiljada, a na izborni jun ove godine preko 120 hiljada eura.

U zemlji u kojoj oko 73 hiljade penzionera željno očekuje od naredne godine uvećanje penzije na 450 eura, gdje 20 hiljada ljudi iz socijalnih porodica dnevno živi od 1,2 eura, uz nepostojanje evidencije o beskućnicima i licima bez ikakvih primanja, gdje je preko 40 hiljada nezaposlenih i mladi mahom odlaze odavde, a javni službenici sa druge strane uživaju brojne privilegije i benefite, bivši ministar policije Adžić javno je branio enormnu potrošnju preglomazne javne administracije.

Akcija za socijalnu pravdu