Višemilionski skok za plate u oktobru iz budžeta
5 Novembra, 2023
MUP od izbora 687 hiljada za ugovore o djelu
8 Novembra, 2023

Za putovanja kao za socijalu

Manjinska vlada potrošila je u oktobru za službena putovanja sa reprezentacijom glomazne centralne administracije bezmalo 740 hiljada, a radi se o približno istoj sumi koja je tog mjeseca izdvojena i za sve socijalno ugrožene porodice, koje imaju oko 20 hiljada članova domaćinstava.

Od ukupnog troška za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, i reprezentacije, na dnevnice „državnim putnicima“ otpada preko 230 hiljada eura, smještaj je koštao više od 148 hiljada, prevoz dodatnih 133 hiljade eura, dok je ostatak prikazan na još nekoliko stavki u vezi službenih putovanja i reprezentacije, ali bez jasne naznake na šta se tačno odnose.

U isto vrijeme je za oktobar prikazan trošak od 747 hiljada eura za socijalno ugrožene porodice, koje su korisnici takozvanog materijalnog obezbjeđenja porodice. Kako poslednje procjene govore da te porodice imaju oko 20 hiljada članova (što je manje nego u ranijim periodima), jasno je da ova država članu tog domaćinstva dnevno opredjeljuje za život 1,2 eura.

Javne evidencije o potrošnji iz državne kase pokazuju i da je u oktobru isplata za jednokratne socijalne pomoći iznosila 111 hiljada eura, ali je od te sume samo 30 hiljada usmjereno centrima za socijalni rad, a što se može povezati sa jednokratnim pomoćima socijalno ugroženima.

Preostalih 81 hiljada eura može se povezati sa pomoćima zaposlenima u javnoj administraciji (liječenje, smrt u porodici i slično), pa je jasno da su, kroz bolje kolektivne ugvovore, i ovdje javni službenici i namještenici bolje zaštićeni od većine ostalih zaposlenih u zemlji.

Osim ogromnih iznosa za putovanja, u oktobru se bilježe veliki rashodi za gorivo, koji su preko 900 hiljada eura, a telefonske usluge prikazane su na oko 190 hiljada eura.

Akcija za socijalnu pravdu (ASP) saopštila je ranije da su u oktobru zarade za redovan rad sa povezanim porezom i doprinosima dostigle maltene 70 miliona eura, što je za čak 18 miliona više nego mjesec ranije, a ne računajući zarade za zaposlene na Univerzitetu ili Javnom servisu.

Prednje bi moglo da znači da će će nova vlada budžetom za narednu godinu biti „primorana“ da samo za bruto zarade (bez niza povezanih javnih institucija) projektuje najmanje 840 miliona eura, a sve se događa u vrijeme kada preko 73 hiljade penzionera, sa penzijom ispod 450 eura, ima ogromna očekivanja da im minimalne penzije budu uvećane.

Trošak za penzije u zemlji, a penzionera je oko 120 hiljada, u oktobru je prikazan na 48,5 miliona.

Dakle, za preglomaznu javnu administraciju i gomile privilegija (varijabile, dodaci na zarade, dodatni rad, službeni automobili, gorivo, telefoni, dnevnice, jednokratne pomoći, funcionerske naknade…) ima novca, a za socijalno ugrožene i penzionere nema.

Prednji podaci ukazuju na potpuno pogrešnu socijalnu politiku u zemlji, gdje glomazna centralna administracija praktično rasipa novac građana na teret socijalno ugroženih, ali i ostalih ekonomsko-socijalnih i ukupnih društvenih potreba, dok nijedna vlada za sada nije pokazala odlučnost da se ove pogrešne politike ublaži ili eliminiše.

ASP javno poziva novu vladu da u okviru ustavnih promjena, ukoliko se obezbijedi većina za njih, iz Ustava izbriše odrednicu da je Crna Gora država socijalne pravde, a prednje iz razloga da se više ne vrijeđa inteligencija građana, jer je ova država sve, samo ne država socijalne pravde.

Akcija za socijalnu pravdu