Plan upravljanja otpadom 600 hiljada
2 Februara, 2024
Tužba protiv CBCG
5 Februara, 2024

Na zlatne pasoše pao mrak

U prvih deset dana novembra prošle godine po osnovu 47 odobrenih takozvanih zlatnih pasoša, na namjenski račun za razvoj manje razvijenih opština uplaćeno je  4,7 miliona eura, a od tada nema uplata od ekonomskog državljanstva i nije poznato gdje se sada sliva novac od prodaje pasoša i za koje tačno svrhe će na kraju biti iskorišten.

Taj period poklapa se sa početkom rada nove vlade, dok podaci Akcije za socijalnu pravdu (ASP) pokazuju da je sa ovog namjenskog računa u Državni trezor 9. novembra prebačeno nepunih 8,6 miliona eura, a samo dva dana kasnije na računu se više ne registruju prihodi od zlatnih pasoša.

U isto vrijeme, Agencija za investicije, kod koje se nalazi ovaj namjenski račun, prvi put je sakrila imena aplikanata, koji su dobili ekonomske pasoše u prvih deset dana novembra prošle godine, a bez bilo kakvog obrazloženja zašto je promijenila praksu u odnosu na ranije periode, kada je dostavljala potpunu informaciju, uključujući imena lica koja su dobila pasoše.

ASP će podnijeti žalbu Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama zbog ovakvog sakrivanja informacija.

Prema podacima u posjedu ASP-a, u prošloj godini je sa namjenskog računa za razvoj manje razvijenih opština u Državni trezor prebačeno 63,2 miliona eura.

Program ekonomskog državljanstva, kojeg je Evropska Unija oštro kritikovala, pokrenula je 2020. godine vlada Demokratske partije socijalista donoseći Odluku o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore.

Ova Odluka prestala je da važi krajem 2022. godine, ali je do kraja te godine bio podnijet veliki broj zahtjeva za dobijanjem ekonomskih pasoša, za koje je saopštavano da se radi o više stotina. Jedan takav pasoš plaćao se 100 hiljada eura.

Iako se kontinuirano govorilo da čitav novac treba da se iskoristi za razvoj manje razvijenih lokalnih samouprava, odlukom bivše manjinske vlade je 13 opština na sjeveru zemlje trebalo da dobije samo po milion eura za svoj infrastrukurni razvoj, a moći će da ih koriste za projekte za koje nije obezbijeđena predpristupna pomoć od Evropske Unije.

Odobrenih 13 miliona za infrastrukturni razvoj nerazvijenih opština je tek petina od ukupne prikupljene sume od 63,2 miliona eura od zlatnih pasoša.

Iz Brisela se već dugo upozorava da šeme ekonomskih državljanstava predstavljaju rizik za pranje novca, utaje poreza, finansiranje terorizma, za korupciju.

Akcija za socijalnu pravdu