Sudovi da budu transparentniji
29 Januara, 2024
Na zlatne pasoše pao mrak
4 Februara, 2024

Plan upravljanja otpadom 600 hiljada

Izrada Nacionalnog plana upravljanja otpadom za Crnu Goru za period od 2022. do 2026. godine koštala je nepunih 600 hiljada eura, pokazuju podaci Direktorata za finansiranje, ugovaranje i sprovođenje sredstava podrške Evropske Unije (EU) Ministarstva finansija, koji su dostavljeni Akciji za socijalnu pravdu (ASP).

U isto vrijeme, Skupština Crne Gore je objavila novi Predlog zakona o upravljanju otpadom, koji još nije u potpunosti harmonizovan sa zakonodavstvom EU, dok iz Ministarstva finansija tvrde da nemaju podatke koliko je koštao rad radne grupe za izradu ovog predloga zakona, koji je jedan od ključnih sistemskih zakona u oblasti životne sredine i biće jedan od najizazovnijih za primjenu, ne samo u administrativnom, već naročito u finansijskom smislu.

Iz pomenutog Direktorata Ministarstva finansija ASP-u je dostavljena lista od 12 IPA projekata iz protekle decenije, koja se odnosi na oblast zaštite životne sredine i klimatskih promjena, a od kojih se tri mogu povezati sa oblašću upravljanja otpadom, kao jednom od najzahtjevnijih u procesu pristupanja EU, a u kojoj Crna Gora nije postigla značajnije rezultate na terenu.

Ugovor o uslugama „Izrada Nacionalnog plana upravljanja otpadom za Crnu Goru za period 2022-2026“ je potpisan za cijenu od 590.900 eura (global price), a implementacija projekta je završena u decembru prošle godine, te se tek očekuju finalni izvještaj i finalna plaćanja.

Grant ugovor „Crna Gora i Albanija ka nultom otpadu“ je bio vrijedan oko 560 hiljada, od čega je za opremu izdvojeno oko 200 hiljada, dok se ostalo ticalo plaćanja zaposlenih angažovanih na projektu od oko 123 hiljade, za putovanja je potrošeno oko pet hiljada, a još 225 hiljada za seminare, studije, eksperte, vidljivost, evaluaciju…

Grant ugovor „Prekogranične zajedničke inicijative za bolje upravljanje otpadom“ bio je vrijedan oko 315 hiljada eura, zaposleni su plaćeni gotovo 50 hiljada, putovanja nepunih četiri hiljade, različite aktivnosti (seminari, eksperti, vidljivost) 107 hiljada, a nabavljena oprema kroz ovaj projekat je koštala 155 hiljada eura.

Vrijednost svih 12 IPA projekata iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promjena, o kojima je osnovne informacije dostavilo Ministarstvo finansija, iznosila je preko 5,5 miliona eura, dok iz tog Vladinog resora tvrde da ne mogu dostaviti podatke o ostalim projektima zbog njihove „povjerljivosti od Evropske Komisije“.

ASP je sredinom prošlog mjeseca počela realizaciju projekta „Kvalitetnijim zakonima za bolju zaštitu životne sredine“, u okviru kojeg radi na pravnoj analizi deset sistemskih zakona i povezanim pitanjima iz ove oblasti i njihovoj usklađenosti sa evropskim direktivama.

Zakon o upravljanju otpadom je jedan od tih zakona, a ASP paralelno prikuplja informacije koliko je uloženo u oblast zaštite životne sredine u protekloj deceniji, te kakva su bila postupanja nadležnih inspekcijskih i krivičnih organa u ovoj oblasti.

Projekat se realizuje kroz grant šemu šireg projekta „Osnaživanje učešća civilnog društva u oblasti životne sredine u procesu pristupanja EU (4E)“, kojeg realizuje Koalicija 27, podržanog od Evropske unije i Ministarstva javne uprave. Vodeći partner na tom projektu je Centar za zaštitu i proučavanje ptica.

Akcija za socijalnu pravdu