Niz kontroverzi za prodaju Instituta u Igalu
30 Aprila, 2023
Najniža srazmjerna penzija tri eura
13 Maja, 2023

Namještaju se tenderi od 11 miliona?

Uprava za kapitalne projekte je u proteklih mjesec objavila tri tendera za izgradnju ili rekonstrukciju vojnih objekata, vrijednih ukupno oko 11 miliona eura, a indikativni su propisani posebni tenderski uslovi koji praktično isključuju mogućnost da se prijavi veći broj firmi, zbog čega je Akcija za socijalnu pravdu (ASP) u ovoj fazi provođenja tih javnih nabavki uputila inicijativu nadležnoj inspekciji za provjeru njihove zakonitosti.

Uprava je 12. aprila objavila tender za izgradnju objekta komande mornarice sa operativnim centrom u Kasarni „Pero Ćetković“ u Baru, sa cijenom od preko 9,5 miliona eura. Kao posebne uslove za stručnu sposobnost traži iskustvo ponuđača u poslednjih pet godina u istim ili sličnim poslovima na izgradnji objekata visokogradnje, i to „u okviru vojnog kompleksa“, a minimalne vrijednosti po objektu od 9 miliona, bez uračunatog PDV-a.

Osim posebnog uslova za iskustvom u izgradnji objekta visokogradnje i to baš u „vojnom kompleksu“, a što je uslov o čijoj zakonitosti bi se morala izjasniti inspekcija, Uprava za kapitalne projekte u pogledu finansijske sposobnosti traži da u oblasti, koja je predmet javne nabavke, a to su „radovi“, ponuđač u protekle dvije godine ima ostvareni promet od minimum 18 miliona eura po godini, što je izuzetno visok finansijski prag.

Prema raspoloživim podacima, kompanija „Bemax“ je od 2019. do 2021. godine izvodila radove na modernizaciji objekata u Kasarni „Marko Miljanov Popović“ u Podgorici. Posao joj je tada povjerilo Ministarstvo odbrane, kada je na njegovom čelu bio ministar Predrag Bošković, ali taj ugovor nije javno dostupan.

ASP ukazuje i da Uprava za kapitalne projekte za tender u Kasarni u Baru sa firmom koja dobije posao predviđa da joj plati avans od čak 20 odsto, što nije baš uobičajeno u ovolikom iznosu, dok je planirano da se čitava javna nabavka finansira iz ove i naredne budžetske godine, pa će neka nova vlada morati da se bavi obezbjeđenjem para za završetak ovog posla za izgradnju komande mornarice.

Pored toga, Uprava je u proteklih mjesec objavila i dva odvojena tendera za rekonstrukciju objekata KN-2 u Kasarni „Breza“ u Kolašinu i objekta KN-22 u Kasarni „Vladimir Knežević Volođa“ u Pljevljima. Tender u Kolašinu je vrijedan 826 hiljada eura, a u Pljevljima 639 hiljada, dok će se oba posla finansirati u ovoj i narednoj budžetskoj godini.

Kod ova dva tendera se kao poseban uslov za stručnu sposobnost traži da ponuđač ima iskustvo u istim ili sličnim poslovima u poslednjih pet godina, pri čemu su isti poslovi rekonstrukcija objekta visokogradnje minimalne vrijednosti 600 hiljada eura, bez uračunatog PDV-a, a slični poslovi su izgradnja objekta visokogradnje, minimalne vrijednosti 600 hiljada eura, isto bez PDV-a.

Kada je 2019. godine tadašnji vojni ministar dao pljevaljskoj „Tehnogradnji“, koja je tada bila u vlasništvu lokalnog funkcionera DPS-a, posao rekonstrukcije objekta KN-8 u Kasarni „13 jul“ u Nikšiću, tenderom nije tražen nikakav poseban uslov stručne sposobnosti za ponuđače.

Zakon o javnim nabavkama zabranjuje kršenje načela konkurencije, čija je suština da omogući da se na javnim nabavkama može prijavljivati veći broj ponuđača, što utiče da se dobiju povoljnije cijene, nego kada se javlja manji broj ponuđača. Niže cijene su direktna ušteda državne kase.

Sa mnogih relevantnih adresa se kontinuirano ukazuje da je područje javnih nabavki, koje godišnje na domaćem tržištu generiše više stotina miliona eura novca poreskih obveznika, najmanje kontrolisano, a najosjetljivije na korupciju.

Akcija za socijalnu pravdu

Napomena: Izvor fotografije: Portal InfoBar