Vukovićev budžet odobrila Dritanova vlada
4 Januara, 2023
Frapantne brojke uzurpacije vladavine
8 Januara, 2023

Novu vlast u Podgorici čeka nov vozni park

Ukoliko uskoro dođe do konačne predaje vlasti u Podgorici, novu vlast će dočekati relativno mlad vozni park u upravi grada, jer je prethodnih godina kontinuirano obnavljan, dok bi jedna od prvih obaveza mogla biti plaćanje rate od pola miliona eura za nabavku prvog kontigenta autobusa u Glavnom gradu, ako to u međuvremenu nije učinila ili ne učini nelegitimna lokalna vlast.

Samo u poslednje četiri godine je za kupovinu putničkih motornih vozila Glavni grad izdvojio najmanje 290 hiljada eura, pokazuju raspoloživi podaci.

Tako je krajem marta ove godine i neposredno uoči isteka mandata vlasti Demokratske partije socijalista (DPS) sa saveznicima, Glavni grad pokrenuo proceduru kupovine dva automobila, dijeleći nabavku u dvije partije, što može biti indikativno sa aspekta Zakona o javnim nabavkama.

Kroz tu nabavku je kod „Kia Montenegro“ kupljena luksuzna „kia rio“ za bezmalo 26 hiljada eura, a kod „Cov Car“ je kupljena „fiat panda“ za nepunih 24 hiljade eura, pa proizilazi da je ceh za kupovinu novih automobila „u suton“ isteka mandata bio čak 50 hiljada eura.

Godinu ranije Glavni grad je kod Telekoma trgovao električni automobil za cijenu od 53,2 hiljade eura. Nije poznato da li je rađena svrsishodnost potrebe kupovine električnog automobila i da li je u međuvremenu opravdao ogroman izdatak.

Tokom 2019. godine je za nabavku putničkih motornih vozila Glavni grad izdvojio preko 170 hiljada eura, a auta su kupljena u „Kia Montenegro“ i „Alliance“, od čega kod „Kia Montenegro“ je račun iznosio nepunih 98 hiljada eura, a kod „Alliance“ 73 hiljade.

Kod „Aliance“ je i godinu kasnije za kupovinu vozila prikazan trošak od preko 13 hiljada eura.

Prema podacima koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova sredinom prošle godine dostavilo Akciji za socijalnu pravdu, do tog časa na Glavni grad je bilo registrovano 154 vozila, ali dostavljeni podaci ne navode o kojim se tačno vrstama vozila radi, odnosno koliko je od toga putničkih motornih vozila, a koliko ostalih vrsta.

Glavni grad je krajem 2021. godine pokrenuo tender za kupovinu prvog kontigenta od 16 autobusa za javni prevoz. Od tadašnjeg ministra finansija Glavni grad nije dobio zeleno svijetlo za kreditno zaduženje, pa je lokalna vlast početkom prošle godine zaključila ugovor o kupovini autobusa za nepunih dva miliona eura, a sa trogodišnjim rokom plaćanja.

Naime, prvu ratu od milion eura trebalo je platiti u roku od 30 dana od ispostavljanja fakture, drugu ratu od pola miliona do kraja ovog mjeseca, a poslednju do kraja januara naredne godine.

Glavni grad je u međuvremenu realizovao nabavku novog kontrigenta autobusa, nakon što je od manjinske vlade sredinom prošle godine dobio saglasnost za kreditno zaduženje od četiri miliona.

Na oktobarskim lokalnim izborima DPS je sa saveznicima izgubila vlast, nakon više od dvije decenije upravljanja centrom države, ali čine sve da ne predaju vlast pobjedničkim partijama.

Akcija za socijalnu pravdu