Uprava i pravosuđe 18,3 hiljade uposlenih
4 Juna, 2023
Izmjenama u korist Pejovića
20 Juna, 2023

Oko 4,2 odsto populacije prima tuđu njegu

U proteklom mjesecu je broj korisnika dodatka za njegu i pomoć, poznatijeg kao tuđa njega i pomoć, dostigao brojku od čak 26.038 korisnika, odnosno u prva četiri mjeseca ove godine je uvećanje za oko 2.000 korisnika ili od septembra prošle godine, od kada je manjinska vlada u tehničkom mandatu, do aprila ove godine je skok za preko 5,5 hiljada korisnika (21 odsto).

Monstatova procjena broja stanovnika u zemlji je početkom ove godine iznosila nepunih 617 hiljada stanovništva, pa proizilazi da je u aprilu oko 4,2 odsto populacije primalo tuđu njegu i pomoć, odnosno nije bilo u stanju da brine o sebi, a što su prosto frapantni podaci.

Pravo na dodatak za njegu i pomoć ima lice kome je zbog tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili senzornih oštećenja ili promjena u zdravstvenom stanju neophodna njega i pomoć i ono je drugačije od prava na ličnu invalidninu, kojeg zakonski ostvaruje lice sa teškim invaliditetom. U aprilu ove godine je broj korisnika lične invalidnine iznosio 3.411 primalaca.

Ove frapantne brojke o broju korsinika tuđe njege otvaraju pitanje da li se ona dodjeljuje i kome treba, i kome ne treba, tj da li je ovo socijalno pravo već duže postalo poligon za izborno-socijalno „dodvoravanje“, naročito starijoj populaciji, koja u dobroj mjeri prima niske penzije, pa im se ovako praktično nadomještavaju slaba primanja, umjesto da im se penzije kvalitetno povećaju.

Država bi kroz iole pristojne penzije morala najstarijoj generaciji da obezbijedi ono što su radeći godinama zaista i zaradili i zaslužili, i tako u starosti imaju makar djelimično kvalitetan život, a ne da je dobar dio te populacije na margini u najstarijoj životnoj dobi i „osuđen“ na siromaštvo.

Septembra prošle godine broj korisnika tuđe njege i pomoći bio je oko 20,5 hiljada, do decembra je isplata realizovana za 22,8 hiljada. Već u januaru ove godine isplate su realizovane za nešto preko 24 hiljade korisnika, a u proteklom mjesecu za nešto preko 26 hiljada korisnika.

Početkom 2016. godine broj korisnika je bio nešto preko 14 hiljada primalaca. Prema Monstatovoj procjeni, te godine je procjena broja stanovnika iznosila oko 622 hiljade stanovništva, pa znači da je tada 2,2 odsto ukupne populacije ostvarivalo ovo socijalno pravo.

Prednji podatak pokazuje da je za 6,5 hiljada korisnika uvećana brojka od početka 2016. do septembra 2022. godine, tj za šest godina i devet mjeseci.

Svi podaci zasnovani su na javnim evidencijama nadležnog organa crnogorske izvršne vlasti.

Akcija za socijalnu pravdu