Rast broja zaposlenih
26 Maja, 2023
Oko 4,2 odsto populacije prima tuđu njegu
6 Juna, 2023

Uprava i pravosuđe 18,3 hiljade uposlenih

Početkom ove godine u ukupnom državnom obrazovnom sistemu zemlje, odnosno u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, umjetničkim školama, resursnim centrima, domovima za smještaj učenika i univerzitetsko-fakultetskim jedinicama, bilo je uposleno 16.332 zaposlenih, a shodno podacima Vlade Crne Gore o isplatama zarada iz državnog budžeta.

To je za 2.015 zaposlenih manje od ukupnog broja uposlenih u upravno-pravosudnom sistemu zemlje, koji je početkom ove godine generisao 18.347 zaposlenih sa isplatama iz državne kase (Skupština, Predsjednik, Generalni sekretarijat i Kabinet predsjednika Vlade, 18 ministarstava, 18 uprava, i više desetina zavoda, centara, sekretarijata, direkcija, fondova…uključujući i samostalne budžetske potrošačke jedinice, kao i sudsko- tužilačke organe).

Ukupan broj lica kojima su početkom 2023. godine iz centralnog budžeta isplaćivane zarade iznosio je 44.519 zaposlenih, pa ostatak od 9.840 uposlenih je dio uposlenih u zdravstvenom sektoru. Prema podacima Monstata, procjena broja stanovnika početkom godine je 616 hiljada.

Kada je riječ o obrazovnom sistemu, u predškolskim ustanovama bilo je uposleno 3.081 radnika. Od 25 opština, početkom godine su državni vrtići postojali u 18 lokalnih samouprava, od čega se bilježi da je u sedam opština na sjeveru bilo uposlenih 510 osoba, a ostatak od 2.571 uposlenih se odnosi na državne vrtiće u centralnom dijelu zemlje i na jugu. Ovo je još jedan pokazatelj ozbiljnih migracionih procesa u zemlji i da je na sjeveru sve manje dječijih glasova i dječje buke.

U osnovnim školama početkom godine bilo je uposleno 8.237 prosvjetnih radnika i administrativnog osoblja, od čega u 11 opština na sjeveru se odnosi 2.631 zaposlenih, a 5.606 je zaposlenih u osnovnom obrazovanju u centru i na jugu zemlje.

U srednjim državnim školama, uključujući i gimnazije, početkom godine je bilo 3.093 zaposlenih, od čega na sjeveru bilo je 880 uposlenih (deset opština), a na jugu i centralnom dijelu zemlje 2.213 nastavnog i ostalog osoblja. I prednji podaci su jasan znak propadanja sjevera zemlje.

Istovremeno, u umjetničkim školama bilo je 289 zaposlenih, koji su dobijali zarade iz državnog budžeta, u resursnim centrima 231, domovima za smještaj učenika 263, dok je na državnom univerzitetu i fakultetskim jedinicama zarada isplaćivana za 1.138 zaposlenih.

Pravosudni sistem, tj sudovi i tužilaštva, povlače iz državnog trezora 2.146 zarade, dok je na centralnom nivou početkom godine za preglomazni upravni aparat bila obezbijeđena isplata zarada za 16.201 zaposlenog.

Podatke o broju zaposlenih na centralnom nivou je Akcija za socijalnu pravdu (ASP) dobila uz korišćenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Podaci se odnose na januar ove godine, a ASP još nije dobila podatke za naredni period. Međutim, realno je pretpostaviti da je u međuvremenu ta brojka veća, jer nijesu zabilježeni nikakvi konkretni potezi u pogledu racionalizacije javne administracije.

Akcija za socijalnu pravdu