Podaci poreske su nesporni, odnose se na 1. januare

U Plantažama blizu 400 novozaposlenih
17 Maja, 2023
Novi milioni od ekonomskih pasoša
22 Maja, 2023

Podaci poreske su nesporni, odnose se na 1. januare

Podaci Akcije za socijalnu pravdu (ASP) o broju zaposlenih u Plantažama odnose se na 1. januare prethodnih godina, kao i ove godine i ranije danas je jasno navedeno da je prikazani broj zaposlenih sa početka 2020. godine, 2021. godine, 2022. godine i 2023. godine.

ASP je Upravi prihoda i carina uputila precizan zahtjev o zaposlenima u Plantažama, koji je glasio da nam se dostave kopije „ukupnog broja zaposlenih u „13. jul Plantaže AD Podgorica (PIB: 02016282) na dan 01. januar 2020. godine, na dan 01. januar 2021. godine, na dan 01. januar 2022. godine i na dan 01. januar 2023. godine, po evidenciji Uprave prihoda i carina“, a što je odobreno i o čemu dostavljamo dokaz.

Upravo podaci Uprave prihoda i carina, a objavljeni ranije danas, pokazuju rast broja zaposlenih za bezmalo 400 radnika, a prema njihovim evidencijama. Podaci su dakle sa početka prethodnih i ove godine, a ne tokom ljetnjeg perioda, kada Plantaže obavljaju berbu voća.

ASP je identične podatke zatražila i za niz drugih državnih kompanija, a kako bi utvrdila stvarne brojke o broju zaposlenih u njima. Te informacije smatramo nespornim, jer se radi o državnom organu koji vrši obračun poreza na zarade i ima precizne evidencije o broju zaposlenih.

Ovo posebno što je dosadašnji rad ASP-a pokazao da organi ili institucije javne uprave ili firme dostavljaju podatke o broju zaposlenih, gdje su brojke obično manje od onoga što su pokazatelji Uprave prihoda i carina i njihovih evidencija.

ASP zanimaju samo brojke i one su soapštene shodno onome što smo dobili od relevantnih organa, a opšte rašireno mišljenje o tome da državne kompanije zapošljavaju partijski kadar nije patentirala ova nevladina organizacija, nego se o tome godinama govori glasno sa različitih adresa i ukupno u javnosti, tako da nije potrebno vrijeđati ničiju inteligenciju s tim u vezi.

Akcija za socijalnu pravdu