Broj zaposlenih uvećan za 30 odsto
15 Maja, 2023
Podaci poreske su nesporni, odnose se na 1. januare
17 Maja, 2023

U Plantažama blizu 400 novozaposlenih

Početkom ove godine podgorička firma „Plantaže“ imala je 1.112 zaposlenih, što je za 394 radnika više nego početkom 2020. godine, kada je bilo 718 uposlenih, pa je u trogodišnjem periodu uvećanje broja radnika za oko 35 odsto.

To su zvanični podaci poreskih vlasti, koje je dobila Akcija za socijalnu pravdu (ASP), a koji pokazuju da je početkom 2021. bilo 802 uposlenih u Plantažama, godinu kasnije 888, da bi ove godine podgorička kompanija stigla do cifre od 1.112 radnika.

Nijesu poznati opravdani ekonomski razlozi za ovolikim uvećanjem broja zaposlenih. Ova kompanija godinama vuče niz ekonomskih problema i zbog sumnje da je svojevremeno služila za enormno izvlačenje novca povlašćenim rukovodiocima pokrenute su istrage. Plantaže su samo jedna od državnih firmi, koje „bije glas“ o partijskim „uhljebljenjima“.

U Monteputu je broj zaposlenih uvećan sa 155 zaposlenih, koliko ih je bilo početkom 2020. godine, na 286 radnika, koliko ih ima početkom ove godine, pa je uvećanje za 131 zaposlenog, tj rast je preko 45 odsto (početkom 2021. godine bilo ih je 154 zaposlenih, a godinu kasnije 152).

Monteput je u međuvremenu preuzeo upravljanje dionicom autoputa Smokovac Mateševo, pa se u toj činjenici mogu tražiti razlozi ovolikog skoka broja zaposlenih. Međutim, nije poznato da li je stvarna potreba baš za tolikim brojem radnika zbog upravljanja dioniciom autoputa.

Do rasta broja zaposlenih u trogodišnjem periodu došlo je i u Aerodromima Crne Gore, pa je tako početkom 2020. godine bilo 832 zaposlenih, godinu kasnije taj broj je smanjen na 767 zaposlenih, početkom 2022. bilo je 798 zaposlenih, a već početkom ove godine 901 uposleni (za poslednju godinu uvećan broj zaposlenih za 103 radnika).

Kada je riječ o Luci Bar i u toj državnoj kompaniji se bilježi rast zaposlenih, ali za dvadesetak. Naime, početkom 2020. je bilo 396 radnika, početkom naredne 382, početkom 2022. je bilo 402 uposlenih, a početkom ove godine 418 radnika.

ASP je prethodno objavila da su Elektroprivreda Crne Gore i njene povezane kompanije u trogodišnjem periodu uvećale broj zaposlenih za preko 30 odsto ili za najmanje 1.279 radnika, dok Crnogorski elektroprenosni sistem, u čijem vlasništvu postoji značajan udio inostranog kapitala, u istom periodu bilježi razuman broj povećanja zaposlenja od pet novouposlenih.

Državnim kompanijama mahom upravlja partijski kadar onih političkih subjekata, koji su pobijedili na izborima nakon 30. avgusta 2020. godine, U javnosti se zaposlenja u javnim kompanijama uglavnom vezuju za partijski motivisana, a što je praksa, koju je svojevremeno uvela Demokratska partija socijalista, dok nove vlasti sa njom nijesu raskrstile.

Akcija za socijalnu pravdu

Napomena: Izvor fotografije: Plantaže AD