Podgorica ne da papire za sporove “teške” 32,5 miliona

Poput Solane, i Meljine vratiti državi
8 Novembra, 2022
Rupa u finansijama 2,7 milijardi
17 Novembra, 2022

Podgorica ne da papire za sporove “teške” 32,5 miliona

Glavni grad odbija da dostavi podatke o tri sudska spora teška oko 32,5 miliona eura, što je dio sudskih predmeta vrijednih bezmalo 77 miliona eura, a koji će zajedno sa još oko 27 miliona eura neizmirenih kreditnih obaveza kao težak balast dočekati novu lokalnu vlast u Podgorici.

Akcija za socijalnu pravdu (ASP) je proteklih mjeseci podnosila isti zahtjev ka lokalnoj upravi Glavnog grada tražeći, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kompletnu dokumentaciju o sudskim sporovima sa podgoričkom Normal Company, Kombinatom aluminijuma (KAP) u stečaju i Republičkim zavodom za urbanizam.

Vrijednost spora Normal Company, iza koje stoji Žarko Burić, radi naknade štete protiv Glavnog grada je 22,5 miliona eura. Vrijednost spora KAP-a, čiji je kupac imovine kroz stečaj Veselin Pejović, je pet miliona eura, kolika je takođe i vrijednost spora pokrenutog radi utvrđivanja prava svojine od Republičkog zavoda za urbanizam, iza kojeg stoji Aco Đukanović.

Nakon ćutanja gradske administracije, Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama dostavila je ove sedmice rješenje ASP-u, kojim nalaže podgoričkoj Upravi za zaštitu imovinsko pravnih interesa da donese rješenje po zahtjevu za pristup informacijama.

Prema zvaničnim informacijama, do kraja prošle godine ta tri spora bila su dio 157 sudskih sporova pojedinačne vrijednosti preko 20 hiljada eura, a čija je ukupna vrijednost bezmalo 77 miliona eura. ASP ne raspolaže informacijama da li Glavni grad angažuje advokatske kancelarije za pružanje pravne pomoći u sporovima (što bi povećavalo troškove), ili ga zastupaju zaposleni iz lokalne administracije.

Uz teret sudskih sporova ogromne vrijednosti, Glavni grad sa lokalnim preduzećima do septembra ove godine ima neizmirenih kreditnih obaveza još oko 27 miliona eura, a uz to će novu lokalnu upravu dočekati i armija zaposlenih u gradskoj administraciji, lokalnim ustanovama i gradskim preduzećima.

Do proljeća ove godine, a prema informacijama ASP-a dobijenih od Uprave prihoda i carina, u ukupnoj podgoričkoj upravi, uključujući i lokalna preduzeća, bilo je preko 3,3 hiljade uposlenih, ali je stvarna brojka sigurno veća zahvaljujući ugovorima o djelu ili povremenim poslovima, što su dugogodišnji mehanizmi takozvanih “skrivenih uposlenja”, dok su misterija i zapošljavanja posredstvom agencija za zapošljavanja.

Na nedavnim lokalnim izborima Demokratska partija socijalista sa saveznicima je izgubila vlast nakon više od dvodecenijske dominacije, ali se čeka na proglašenje konačnih rezultata izbora, poslije čega pobjednice nedavnih izbora treba da preuzmu vlast u Podgorici.

Akcija za socijalnu pravdu