Od pasoša 34 miliona prebačena vladi
14 Jula, 2023
CBCG uništila finansijske firmi do 2011
17 Jula, 2023

Prijetnja od milionske arbitraže

Zbog posla, kojeg je na štetu javnog interesa svojevremeno ugovorila vlada Demokratske partije socijalista (DPS), a nove vlasti se suočile sa njegovim posljedicama, državi Crnoj Gori prijeti novi odštetni arbitražni spor od najmanje 34,3 miliona eura, uz izmaklu dobit koja bi se mogla mjeriti i do 100 miliona eura, ili i više, pokazuju podaci u posjedu Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

Radi se o poslu dugoročnog zakupa na hercegnovskom dijelu Poluostrva Luštica sa obavezom izgradnje ekskluzivnog turističkog kompleksa, koji je zaključen na jesen davne 2009., odnosno prije punih trinaest i po godina, a da strani zakupac, čije je stvarno vlasništvo sakriveno na off shore zonama, nije realizovao ugovorne obaveze.

Strani zakupac bio je Konzorcijum firmi „Northstar“ iz Podgorice i Equest Capital Limited, registrovane na Kanalskim ostrvima, pod jurisdikcijom Ujedinjenog Kraljevstva, koje krije stvarne vlasnike. Iza „Northstara“ je „Montrose Development“, registrovan u Holandiji, čiji je osnivač firma sa Britanskih Djevičanskih Ostrva, još jedne off shore zone.

Lokacija je izdata u dugoročni zakup na nevjerovatnih 90 godina, a iako je inostrani zakupac još tokom tenderskog postupka iskazao spremnost da učestvuje u gradnji infrastrukture na Luštici i tvrdio da ima novac za turistički resort od minimalnih 210 miliona, ugovorom je vlada obavezala opštinu Herceg Novi da prvo sagradi komunalnu infrastrukturu, što je definisala kao prethodni uslov za stupanje ugovora na snagu, a sa pravom na naknadu štete zakupcu ako se to ne desi.

Kako opština Herceg Novi nije imala novca da razvoj lokalne samouprave podredi interesima stranog zakupca, a on je sa druge strane mogao uložiti u gradnju komunalne infrastrukture, pa da mu se kasnije vrati uložena suma, ali očito nije imao obezbijeđene finansije, tokom prethodnih godina su zaključeni aneksi ugovora, koji su još drastičniji na štetu javnog interesa.

Tako je propisana dodatna obaveza za gradnju putne infrastrukture kroz Lušticu, dok je zakupnina oslobođenja plaćanja PDV-a, a što je sve na štetu državne kase i građana. U isto vrijeme je minimalna investiciona obaveza stranog zakupca smanjena sa 210 miliona eura na 80 miliona, a on je prije par godina saopštio da je zaključio ugovor sa hotelskom grupacijom „Marriot International“ i da je projekat na Luštici dobio naziv „Ritz Carlton Montenegro“.

Prema podacima ASP-a, Opština Herceg Novi je procijenila vrijednost ukupnih infrastrukturnih i komunalnih projekata na Luštici na 57,3 miliona eura, koliko treba da se uloži da bi onda nepoznati strani zakupac počeo sa investicijom od 80 miliona, tj sa gradnjom turističkog resorta.

Početkom prošle godine na adresu u Karađorđevoj ulici u Podgorici stiglo je obavještenje o kršenju ugovora o dugoročnom zakupu, u kojem se navodi da vlada nastavlja da nanosi značajnu štetu „Northstar“ i njegovom osnivaču u Holandiji, sa pozivanjem na bilateralni sporazum o zaštiti ulaganja između Holandije i Crne Gore.

U Obavještenju se posebno potencira da vlada priprema novi zakon o turizmu i ugostiteljstvu, koji ne bi dozvolio nastavak realizacije mješovitog modela hotela, a „Northstar“ je izradio većinu tehničke dokumentacije sa ciljem izgradnje hotela upravo po mješovitom modelu poslovanja.

„Vlada nije odgovorna samo za štetu nastalu usljed kašnjenja u izgradnji infrastrukture i drugih kršenja ugovora, već i za neizvodljivost takvog cijelog projekta. Sve navedene mjere mogle bi da dovedu do potpune propasti projekta, u kom slučaju bi šteta koju bi „Northstar“ i „Monterose“ pretrpjeli uključivala cjelokupnu vrijednost projekta, kao i izgubljenu dobit“, navodi se.

Strani zakupac tvrdi da je vrijednost projekta 34,3 miliona eura, koliko je do početka ove godine investirano, ali struktura tih ulaganja nije poznata, posebno imajući u vidu da je na lokaciji na Luštici sagrađen samo restoran, za koji se navodi da je uloženo oko dva miliona eura.

„Primjena novog zakona dovela bi do potpunog gubitka uloženih sredstava, dok bi izgubljena dobit značajno premašila ovaj iznos“, prijeti strani zakupac.

Podaci ASP-a pokazuju da je svojevremeno u tenderskoj ponudi, a na opseg investicija od 210 miliona, strani zakupac projektovao nakon 15-te godine 65 miliona neto dobiti. Internu stopu rentabilnosti je prikazao na 13 odsto, što znači da je dosta visoka i da je projekat značajno isplativ, pa je izvjesno da bi za period zakupa od 80-tak godina (a na smanjeni obim investicije) izmaklu dobit prikazao i do 100 miliona, ili i više.

Obavještenje o kršenju ugovora je stiglo od poznatog regionalnog advokata Slavena Moravčevića, a upravo su nekadašnje DPS vlade angažovale njegovu kancelariju za pripremu pojedinih ugovora o dugoročnim zakupima, za neke druge lokacije u zemlji.

On se sada pojavljuje na suprotnoj strani od vlade, pri čemu se dodatno poziva na takozvanu stabilizacionu klauzulu u ugovorima i navodi da ona štiti investitore od naknadnih izmjena propisa.

Većina ugovora o dugoročnim zakupima sadrži upravo ovakve klauzule (ne i ovaj), a s obzirom da su zakupi zaključivani na periode od 30 godina do 90 godina, jasno je da štite strane zakupce na štetu javnog interesa, jer je prosto neshvatljivo da se nekome za 90 godina garantuje da neće biti nikakvih izmjena propisa, koje bi mu ustanovile neke nove obaveze, a što je oprečno razvoju savremenog društva, koje se mijenja ogromnom brzinom.

Sredinom prošle godine dostavljen je dopis o raskidu ugovora, a u aprilu ove godine vlada je razmatrala informaciju o ovom slučaju, u kojoj su navedeni brojni problemi, ali javnost nema saznanja da li je i kakve poteze u međuvremenu protiv države Crne Gore preduzeo strani zakupac.

ASP čeka dodatnu dokumentaciju od Ministarstva finansija na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, a rok da postupe je do srijede 19. jula, nakon čega ćemo podnijeti žalbu nadležnom drugostepenom organu zbog ćutanja uprave.

Ugovorom o dugoročnom zakupu za izgradnju turističkog resorta na hercegnovskom dijelu Luštice je u slučaju spora ugovorena nadležnost Londonskog suda međunarodne arbitraže. Mjerodavna verzija ugovora je ona na engleskom jeziku.

Sam ugovor o dugoročnom zakupu, zajedno sa kasnijim izmjenama, ali i niz poteza preduzetih od ranijih vlada u poslednjoj deceniji u ovom poslu, dominantno su u interesu stranog zakupca, a nikako na korist kompletne društvene zajednice i građana.

Napomena: Članak je objavljen na Portralu Rtcg na linku: https://rtcg.me/vijesti/drustvo/448598/asp-crnoj-gori-prijeti-novi-arbitrazni-spor-od-najmanje-343-miliona-eura.html