Prihod 4,4 miliona za pet mjeseci
17 Decembra, 2023
Vesnina sloboda skuplja od zlata
25 Decembra, 2023

Raste broj pritužbi Ombudsmanu

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore (Ombudsman) bilježi rast pritužbi za zlostavljanje, koje su podnosile pritvorene žene u crnogorskim zatvorima.

To se može vidjeti u statističkim podacima za 2021. i 2022. godinu.

“U 2021. godini, u okviru Sektora – Zaštita od zlostavljanja, bezbjednost i Nacionalni mehanizam za prevenciju torture (NPM) Zaštitnik je formirao 163 predmeta, od kojih su žene podnijele 30 pritužbi. Grupnih pritužbi u radu je bilo pet. Tokom 2021. godine, je donešeno 15 mišljenja sa preporukama, dok mišljenja, gdje nema povrede, mišljenja sa ukazivanjem i druga mišljenja baza podataka Zaštitnika ne podržava”, navodi se u odgovoru koji je proslijeđen portalu PRESS.

Dodaje se da je u 2022. godini, u okviru Sektora – Zaštita od zlostavljanja, bezbjednost i Nacionalni mehanizam za prevenciju torture (NPM), formirao 147 predmeta, od kojih su žene podnijele 34 pritužbe.

“Grupnih pritužbi u radu je bilo šest. Tokom 2022. godine, je donešeno 25 mišljenja sa preporukama”, piše u odgovoru.

Statistički podaci još nisu detaljno obrađeni za ovu godinu.

“Po preliminarnim podacima u 2023. godini za period od 1. januara do 12. decembra 2023. godine, Zaštitnik je formirao 133 predmeta lica lišenih slobode.  Konačna statistika će biti prikazana ubrzo u našem godišnjem izvještaju o radu za 2023. godinu, imajući u vidu da je jedan broj mišljenja u konačnoj fazi izrade”, istakli su iz kancelarije Ombudsmana.

Dodali su da bilježe stabilan trend podnijetih pritužbi.

“U svakodnevnom radu broj lica lišenih slobode, koji su nam se obratili, značajno je veći od broja formiranih predmeta. Naime, telefonom su nam se obraćale porodice pritvorenih i lica koja se nalaze na izvršenju kazne zatvora, koje kroz našu ustaljenu dobru praksu, zbog brzine postupanja, najčešće bez otvaranja predmeta budu detaljno informisani o mogućnostima zaštite njihovih prava i pomoći u mogućem otklanjanju nepravilnosti”, objasnili su predstavnici Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Trajanje postupka po pritužbi lica lišenih slobode zavisi od mnogih faktora, a ponajviše od blagovremenog postupanja i odgovora organa na zahtjev za izjašnjenje koje im je upućeno od strane Zaštitnika.

Period donošenja mišljenja je različit i u zavisnosti je od složenosti predmeta, a uglavnom se odluka, u prosjeku, donosi najkasnije do tri mjeseca.

Zakonom o zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore propisano je da je Ombudsman ovlašćen da postupa po pritužbama, koje se odnose na rad sudova u slučaju odugovlačenja postupka, zloupotrebe procesnih ovlašćenja ili neizvršavanja sudskih odluka.

Ombudsman daje mišljenje da li je, na koji način i u kojoj mjeri došlo do povrede ljudskih prava i sloboda, sa preporukom šta treba preduzeti da se povreda otkloni i rokom za otklanjanje povrede.

Stigla pritužba i na izjavu premijera

Tokom 2023. godine Ombudsmanu je uložena i pritužba na izjavu tadašnjeg predsjednika Vlade Crne Gore Dritana Abazovića, a nakon što je objelodanjeno da je jedna privatna firma svojim kapitalom garantovala za slobodu uhapšenog tajnog agenta, kako bi se odobrilo jemstvo.

U pritužbi je iznijeta tvrdnja da se na taj način pritvoreno lice diskriminiše i dovodi u neravnopravan položaj sa ostalima.

Ombudsman je preporučio da se predsjednik Vlade uzdrži od izjava i kvalifikacija kojima se lice oglašava krivim prije okončanja postupka i ne narušava pretpostavku nevinosti.

Autor: D. B.

Ovaj tekst je nastao u okviru Projekta „Ka većoj vidljivosti u određivanjima pritvora na lokalnom nivou“, a podržan je kroz program malih grantova projekta „Bez nekažnjivosti za kršenje i povredu ljudskih prava u Crnoj Gori“ IPA/2022/439-819, dodijeljen od Evropske unije, uz kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

Sadržaj analize je isključiva odgovornost Nevladine organizacije Akcija za socijalnu pravdu i partnerske organizacije Mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – LUPA i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije i Ministarstva javne uprave.

Napomena: Tekst je objavljen na Portalu Press.