Savjetovali DPS vlade, pa sada investitore

Tužioci i sudije se raduju IBAR zakonima
6 Juna, 2024
Milov sin već na berzi struje, Vlada nam pakuje nove subvencije
23 Juna, 2024

Savjetovali DPS vlade, pa sada investitore

Advokatska kuća Schonherr Rechtsanwalte GmbH, koja će zastupati crnogorskoj javnosti nepoznatog investitora u arbitraži protiv Države Crne Gore, zbog raskida kontroverznog ugovora o dugoročnom zakupu zemljišta na hercegnovskom dijelu Poluostrva Luštica, poznatijeg kao projekat Northstar, savjetovala je nekadašnje vlade Demokratske partije socijalista (DPS) u pojedinim privatizacionim procesima.

Ova advokatska kuća je zajedno sa Schonherr si Asocciatii SCA, u ime podgoričke firme „Northstar“, iza koje je stvarno vlasništvo sakriveno u off shore zoni, podnijela zahtjev za pokretanje arbitražnog postupka protiv Crne Gore, a Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine objavilo je upravo danas poziv domaćim i međunarodnim advokatskim kancelarijama da dostave ponude za zastupanje Crne Gore u toj arbitraži.

Prema zvaničnim podacima, Schonherr Rechtsanwalte GmbH je u najmanje dvije godine bio angažovan od DPS vlada kao konsultant da prati Ugovor o poravnanju za Kombinat aluminijuma Podgorica (KAP) i Rudnike boksita, ali i za pružanje usluga restrukturiranja Elektroprivrede Crne Gore i projekta Drugog bloka Termoelektrane (projekat Drugog bloka nikada nije realizovan).

Ova advokatska kuća je saradnik beogradske kancelarije Moravčević, Vojnović i partneri, koju su DPS vlade često angažovale kao privatizacionog konsultanta, pored ostaloga i za projekat Ostrvo Lastavica sa tvrđavom Mamula, provedenog po ugovornom modelu dugoročnog zakupa sa turističkom izgradnjom, a koji je zakonski sličan projektu Northstar.

Ugovor o zakupu oko pola miliona kvadrata na hercegnovskom dijelu Luštice, poznat kao Norhstar, sa obavezom investitora da sagradi turistički kompleks – hotelske sadržaje, vile i apartmane, vrijednosti najmanje 80 miliona, jedan je od najštetnijih, koje su zaključile vlade DPS-a. Zakup je na nevjerovatnih 90 godina i jedan je od svega nekoliko sa toliko dugim periodom zakupa. Ugovor o dugoročnom zakupu je zaključen još 2009. godine sa konzorcijumom, kojeg su činili „Northstar“ i Equest Capital Limited iz Džersija.

Ugovor je dva puta aneksiran, oba puta su odredbe bile štetnije po javni interes od osnovnih i u korist inostranog zakupca, a ukoliko Crna Gora izgubi arbitražni spor i građani budu platili milionske iznose odštetnog zahtjeva, uz one u vladi, koji su ugovarali sporna rješenja, jednaku odgovornost nose i poslanici, koji su samo „klimali glavom“ na dostavljena rješenja (mnoga i nezakonita) i dizali ruku za njih, umjesto da su se potrudili da se izmijene kako bi bila zakonita, u javnom interesu i na dobrobit cjelokupnog crnogorskog društva.

Analiza redosljeda događaja, od objave tendera, pa nadalje, dovode u pitanje početnu sposobnost nepoznatog investitora da realizuje investiciju, koji je u ponudi, umjesto jasne bankarske potvrde o raspoloživosti novca, dostavio izjavu da je „konzorcijum u mogućnosti da prikupi više od 400 miliona američkih dolara osnivačkog kapitala i preko 300 miliona američkih dolara kreditnih sredstava, a za investicione aktivnosti povezanih kompanija u Jugoistočnoj Evropi.“

Investitor je u ponudi naveo da će obezbijediti do hiljadu radnih mjesta, investiciju završiti za pet godina, projektovao je da će mu se uloženo vratiti za samo 10 godina, a da će nakon petnaeste godine imati neto dobit od 65 miliona, uz iskazanu spremnost da on uloži u razvoj infrastrukture na području, a da mu se kasnije nadomjesti uloženo za infrastrukturu. Ipak, u ugovoru su takve odredbe o gradnji infrastrukture izostale, a ugovoren je niz iznimno štetnih preduslova.

Tako mu je pretpostavljen lokalni razvoj opštine Herceg Novi i garantovana izgradnja infrastrukture do granice investicione lokacije (naknadno aneksom to prošireno i kroz izgradnju unutar lokacije), garantovana i neka prava suprotna zakonu (npr., ako pronađe površinske i podzemne vode, koje se mogu koristiti po tehničkim standardima, da to čini, iako se radi o prirodnom vodnom bogatstvu, koje se daje po posebnoj proceduri), ili ekskluzivno pravo korišćenja električne energije u času kada tržište energije u zemlji nije ni bilo liberalizovano…

Prilikom zaključenja drugog aneksa tokom 2017. godine promijenjen je osnovni ugovor. Upravo ovaj aneks dodatno nagovještava da je strani zakupac imao problem da obezbijedi finansije, a što se može zaključiti i iz toga što se, umjesto činidbene garancije, avansnom zakupninom od milion eura garantuje ispunjenje minimuma investicionih obaveza, kao i da se smanji ukupna minimalna investiciona obaveza stranog zakupca.

Tada je DPS vlada, u obrazloženju Skupštini Crne Gore za usvajanje drugog aneksa ugovora, navela da do realizacije investicije nije došlo zato što ona i Opština Herceg Novi nijesu ispunili obavezu izgradnje infrastrukture, pa bi zbog raskida ugovora mogla da bude pokrenuta arbitraža u Londonu, sa neizvjesnim troškovima za Državu Crnu Goru.

Međutim, Vlada tada uopšte nije navela da ni strani zakupac nije ispunio pojedine obaveze iz ugovora o zakupu, a posebno što do tog perioda (što je bilo punih preko osam godina od zaključenja ugovora) nije izradio niti jedan dokument o projektovanju i izgradnji turističkih objekata na lokaciji, niti je tražio saglasnosti za gradnju. Za to vrijeme, jedino je plaćao zakupninu.

Danas se pravni zastupnik nepoznatog stranog investitora, osim kršenja Ugovora o dugoročnom zakupu, poziva i na kršenje bilateralnog sporazuma o zaštiti ulaganja između Holandije i Crne Gore, a koja kršenja su nanijela i nastavljaju da nanose značajnu štetu „Northstar“ i njegovom osnivaču „Monterose Development BV“, osnovanom u Holandiji.

Akcija za socijalnu pravdu