Spajić skinuo tajnost sa hedžinga, ASP pozdravlja takav pristup

Racionalna lokalna uprava i veća transparentnost i odgovornost u potrošnji na lokalnom nivou
7 Oktobra, 2021
ASP postala dio ICEDA mreže
11 Oktobra, 2021

Spajić skinuo tajnost sa hedžinga, ASP pozdravlja takav pristup

Ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić skinuo je oznaku tajnosti sa dokumentacije za hedžing aranžman za kredit za izgradnju dionice autoputa Smokovac Mateševo i odobrio Akciji za socijalnu pravdu (ASP) kompletnu dokumentaciju u vezi ovog ugovornog aranžmana.

Time je ispunio javno obećanje dato prije nepunih dva mjeseca da će oznaku tajnosti skinuti kada njegov resor sa bankama uspije da prevaziđe ugovorna ograničenja, a ASP pozdravlja taj proaktivni pristup ministra finansija, jer je takav pristup u javnom interesu.

Ovo posebno što je, nakon ranije objave dokumentacije o poslednjoj bond emisiji, kao i kontinuiranih informacija o potrošnji novca iz državne kase, uključujući objavu u čitljivom formatu, za manje od godinu dana u proaktivnosti objave podataka Ministarstva finansija i socijalnog staranja (MFSS) učinjeno više, nego za čitav period od proglašenja nezavisnosti. Sa takvom praksom je potrebno nastaviti.

Hedžing aranžman tiče se zaštite javnih finansija od valutnog rizika, jer je kredit za finansiranje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac Mateševo, ugovoren u američkim dolarima. Spajić je ranije saopštio da je prilikom otplate prve rate kineskog kredita ušteđeno nepunih 4 miliona, te da bi na godišnjem nivou ušteda zbog ugovorenog hedžinga mogla biti oko 8 miliona eura.

ASP je 19. avgusta objavila da je dokumentacija za hedžing proglašena tajnom zbog zaštite reputacionog rizika zemlje, nakon što je odbijen njen zahtjev da joj se dostavi kompletna dokumentacija. Iz MFSS je potom saopšteno da imaju namjeru da objave dokumentaciju, ali da postoje ograničenja u ugovorima, koja u razgovorima sa bankama pokušavaju da prevaziđu.

ASP je, nakon nepuna dva mjeseca, uputila novi zahtjev za slobodan pristup informacijama da joj se dostavi dokumentacija o hedžingu i on je sada odobren. MFSS je odobrilo 14 pojedinačnih dokumenata, kao i sva rješenja, kojima je skinuta oznaka tajnosti.

U propratnom aktu rješenja, kojim se odobrava pristup informacijama, navodi se da je za MFSS pravo javnosti na dostupnost informacija od javnog značaja ne samo zakonska obaveza, već i načelo kojim se rukovode u svakodnevnom radu, te je transparentnost podataka neupitna.

Spajić je, ipak, apelovao da se original dokumentacija o transakcijama sa međunarodnim i domaćim finansijskim institucijama ne objavljuje na internet medijima, uključujući i društvene mreže, dodajući da očekuje razumijevanje s tim u vezi.

„Objavljivanje originalne dokumentacije na internetu, putem bilo kojeg internet medija, uključujući društvene mreže, moglo bi da naruši stečeni ugled i povjerenje koje Crna Gora kao partner zasigurno uživa kod domaćih i inostranih banaka, što potvrđuju uspješno realizovane transakcije u prethodnom periodu“, kaže se u propratnom aktu rješenja.

Kako se dalje navodi, neprikladno postupanje sa dokumentacijom moglo bi dovesti do situacije da banke imaju pristup informacijama jedne o drugima, naročito u pogledu karakteristika određenog proizvoda i finansijskih detalja koji su vezani za njih, te da se time naruši i koncept intelektualne svojine i tržišne konkurencije.

„Uslovi poslovanja pregovarani su sa svakom bankom pojedinačno, te bi u slučaju da banke imaju uvid u detalje ponude jedni drugih, mogle promijeniti pristup u kasnijim transakcijama i ući u pregovore sa Crnom Gorom iz značajno nepovoljnije pozicije za Crnu Goru“, dodaje se u propratnom aktu.

Iako je to ničim ne ograničava ili obavezuje, ASP uvažava ovu sugestiju, svjesna krhkosti javnih finansija zemlje i njenih teških pregovaračkih pozicija, te neće online dijeliti dobijenu dokumentaciju o hedžing aranžmanu, ali je spremna da sa zainteresovanim subjektima iz civilne, medijske ili druge zajednice podijeli sve dobijene informacije.

ASP će u narednim danima objaviti neke od podataka iz hedžing aranžmana, a nakon što analizira dobijene informacije.

Na kraju, ASP ponavlja svoj više puta iznijeti stav da građani Crne Gore imaju potpuno pravo da znaju sve podatke o javnim finansijama, a naročito o kontroverznom projektu autoputa, koji je finansije zemlje duboko „gurnuo u minus“ i zadužio niz budućih generacija, iako je više nego upitna njegova ekonomska održivost i opravdanost.

Ines Mrdović
Akcija za socijalnu pravdu