Vjetrovi na Moračici oduvavali rokove za završetak

Kinezi mijenjali konstrukciju Moračice
15 Jula, 2022
Kada je politika “hljeba i humora”
22 Jula, 2022

Vjetrovi na Moračici oduvavali rokove za završetak

Izvođač radova na dionici autoputa China Road and Bridge Corporation (CRBC) tvrdio je da su ih jaki vjetrovi na Moračici usporavali da rade planiranom dinamikom, dok su kontrolori radova „primorali“ kineskog partnera da na tom mostu postavi jači tip zaštitne ograde od onog kojeg su namjeravali, a što podrazumijeva standard da može da zadrži teška teretna vozila.

To je Danu rečeno iz Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

Tokom godina izgradnje, CRBC je u više navrata podnosio obavještenja Inženjeru projekta, odnosno francusko italijanskom konzorcijumu Ingerop Conseil & Ingenierie-Geodata Engineering S.p.A., kojeg je Vlada plaćala da kontroliše radove na prioritetnoj dionici, da zbog nepovoljnih vjetrova ne može da planiranom dinamikom gradi most Moračicu.

Most Moračica je glavni objekat na prioritetnoj dionici autoputa Smokovac Mateševo, koja je zvanično otvorena prošle sedmice. Most je pod uticajem jakog vjetra sa pojavom leda i magle tokom zimskog perioda.

„Brzina vjetra preko 17 metara u sekundi može se okarakterisati kao izuzetno nepovoljno klimatsko stanje za izgradnju mosta Moračica… Navedena nepovoljnost zasniva se na međunarodnoj Boforovoj skali, gdje se brzina vjetra preko 17 metara u sekundi klasifikuje kao „veoma jak vjetar“ (do 32 metra u sekundi), dok je brzina vjetra preko 32 metra u sekundi označena kao „izuzetno jak vjetar““, ukazivali su iz CRBC.

Kineska firma tražila je naknadu troškova zbog nemogućnosti rada i dodatna plaćanja, sa čime se nije saglasio Inženjer, koji je smatrao da ne postoji ugovorni osnov za takvo potraživanje, te da CRBC mora dokazati da su klimatski uslovi, stvarno nastali na gradilištu, bili izuzetno nepovoljni i da su stvarno doveli do kašnjenja završetka radova.

S tim u vezi, Inženjer je ukazao i da je CRBC u svom programu radova definisala zbog vremenskih uslova 16 kalendarskih dana u 2015. godini kao rezervu, 46 kalendarskih dana u 2016., za 2017. godinu predviđena je rezerva od 48 kalendarskih dana, za 2018. godinu 48 kalendarskih dana, a za 2019. godinu još 10 kalendarskih dana (u maju te godine radovi su prebali da budu završeni, ali su kasnili pune tri godine i dva mjeseca).

Prema raspoloživim saznanjima ASP-a, CRBC je kasnije povukla većinu potraživanja podnijetih zbog nemogućnosti za rad usljed jakog vjetra.

Kada je riječ o tipu zaštitne ograde na mostu Moračica, Inženjer je smatrao da ugovor izričito predviđa obavezu Izvođača (CRBC) da u stalne radove uvrsti zaštitne ograde sa nivoom zadržavanja H4b na ogromnom mostu, kao što je most Moračica.

„Inicijalni predlog Izvođača…znači da se zaštitne ograde ispituju samo na autobusima…na mostu Moračica zaštitna ograda mora imati sposobnost zadržavanja “teških teretnih vozila”, ukazivao je Inženjer projekta.

Kako je Inženjer naglašavao, Moračica sa karakteristikama kao što su (ali ne ograničavajući se na) visinu, dužinu, izloženost nepovoljnim vremenskim uslovima, objekti koji prolaze ispod ovog mosta (Državni put – M2, elektroenergetski sistem itd.) nesumnjivo predstavlja konstrukciju uz posebnu osjetljivost trećih strana i objekat od značaja koji zahtijeva nivo zaštite (zadržavanja) H4b.

Zbog ove situacije kineska strana je potraživala preko 400 hiljada eura dodatnog troška. Nije poznato da li je ovo potraživanje i dalje aktivno ili je zatvoreno.

ASP je prošle sedmice saopštila da je kineski izvođač radova izmijenio konstrukciju mosta Moračica u odnosu na rješenja predložena Idejnim projektom, tako što je tražio da jedan stub izmjesti iz korita rijeke i poveća raspon mosta sa 175 na 190 metara, što je više mjeseci bio predmet sporenja sa Vladom i Kinezi ga smatraju jednim od bitnih razloga za ukupno kašnjenje čitavog posla prioritetne dionice.

Inženjer nije dozvolio ugradnju spojnica iz Kine

Tokom 2016. godine bio je aktivan spor o ugradnji spojnica u pojedinim stubovima mosta Moračica, a Inženjer je ukazao da je CRBC gotovo godinu dana bio potpuno neaktivan, a zatim ozbiljno prekršio proceduru dopremanjem na gradilište oko 20 hiljada CABR spojnica bez bilo kakvog odobrenja i obavještavanja Inženjera.

„Uvidom na licu mjesta, prilikom pokušaja ugradnje neodobrenih CABR spojnica, utvrđeno je da se ugrađene spojnice nekontrolisano pokreću duž šipke, laganim okretom bez ikakvog otpora, tako da vrlo lako izlaze iz zone spoja“, ukazivao je Inženjer.

Sa druge strane, iz CRBC su navodili da neuspjeh Inženjera da odobri spojnicu proizvedenu od firme CABR iz Kine i koju koriste milioni na velikim projektima širom svijeta (Rusija, UAE, Singapur) je uticao na napredak izgradnje temelja stubova mosta Moračica i doveo do kašnjenja i dodatnih troškova. Kinezi su smatrali da Inženjer insistira na spojnici „evropskog brenda“.

Pored toga, CBRC je bio nezadovoljan i što je Inženjer zabranio livenje betona za temelje mosta Moračica sredinom 2016. godine i dao mu instrukciju da angažuje međunarodnog konsultanta da izvrši reviziju Glavnog Projekta Moračice kako bi se osiguralo da ispunjava Eurocode standarde.

Milan Sekulović

Tekst je objavljen u dnevnom listu Dan i može se pronaći na linku: https://www.dan.co.me/vijesti/drustvo/vjetrovi-na-moracici-oduvali-rok-za-zavrsetak-autoputa-5129412

Napomena: Izvor fotografije RTCG