Menadžer autoputa tridesetjednogodišnjak
12 Jula, 2022
Vjetrovi na Moračici oduvavali rokove za završetak
19 Jula, 2022

Kinezi mijenjali konstrukciju Moračice

Kineski izvođač radova je izmijenio konstrukciju mosta Moračica, kao glavnog objekta na autoputu, u odnosu na rješenja predložena Idejnim projektom, tako što je tražio da jedan stub izmjesti iz korita rijeke i poveća raspon mosta sa 175 na 190 metara, što je više mjeseci bio predmet sporenja sa Vladom i Kinezi ga smatraju bitnim razlogom za ukupno kašnjenje čitavog posla.

Prema saznanjima Akcije za socijalnu pravdu (ASP), finansijska ponuda kineskog izvođača radova China Road and Bridge Corporation (CRBC) za izgradnju mosta Moračica, kao dijela ukupne ponude za prioritetnu dionicu Smokovac Mateševo, iznosila je nepunih 74 miliona eura.

Prema Ugovoru o projektovanju i izgradnji dionice autoputa, kineska firma je na bazi Idejnog projekta i projektnog zadatka, dobijenih od Vlade Crne Gore, trebalo da izradi Glavni projekat, a da zatim izvede radove na terenu. Posao je trebalo da bude završen za četiri godine, ali se kasnilo pune tri godine i dionica autoputa je otvorena ove sedmice.

Radovi su formalno ozvaničeni u maju 2015. godine, a već tokom te godine CRBC je od Inženjera na autoputu tražila da joj se odobri njen projekat mosta Moračica, koji je sadržao izmjene u odnosu na Idejni projekat, na koji se morao naslanjati Glavni projekat kineskog partnera.

Inženjer projekta je francusko italijanski konzorcijum Ingerop Conseil & Ingenierie-Geodata Engineering S.p.A., kojeg je Vlada plaćala da kontroliše radove na priroritetnoj dionici.

U CRBC-u su navodili da su, na osnovu svog obimnog iskustva u projektovanju mostova velikih raspona, uvjereni da se položaj stuba dva mosta Moračica (u kanjonu rijeke), kako je naveden u Idejnom projektu, mora izmjestiti dalje od rijeke i iznad puta, a da bi se omogućila izgradnja svrsishodnijeg mosta.

Geološki uslovi stubova dva i tri nijesu dovoljno dobri za ovaj ogroman most. Potrebno je izvesti dodatne istražne radove da bi se obezbijedila bezbjednost mosta…Mi smo izradili rješenje sa rasponom od 190 metara u poređenju sa rješenjem sa rasponom od 175 metara iz Idejnog projekta, zbog zabrinutosti oko pozicije stuba dva… Pozicija stuba dva je prema našem mišljenju neodrživa i zahtijevaće intenzivnije temelje sa dužim rokom izgradnje u odnosu na temelje predviđene Idejnim projektom…Takođe, podrazumijeva i izgradnju velikog, trajnog potpornog zida za put E80…Raspon od 190 metara je superiorno projektno rješenje, obrazlagali su Kinezi.

Nakon početnog odbijanja, Inženjer se saglasio sa projektnim predlogom CRBC, ali su Monteput i Državna komisija za reviziju, kao Vladino tijelo koje je davalo saglasnost kineskoj strani na izrađene dijelove Glavnog projekta, bili protiv, pa je spor potrajao više mjeseci.

Kinezi su tvrdili da im je Vlada kao investitor svjesno onemogućavala da nastave projektne radove zajedno sa svojim agentima – Državna komisija za reviziju i Monteput – a iznijeli su i nevjerovatnu stvar da je Vlada u Državnu komisiju za reviziju imenovala čak i neka lica, koja su autori Idejnog projekta. To bi nesporno predstavljalo konflikt interesa i pitanje je kako bi, u slučaju nekog sudskog postupka, sud koji bi odlučivao gledao na tu činjenicu.

Crnogorska strana se tek 2016. godine saglasila sa izmjenom projektnog rješenja za most Moračica, uz uslov da to ne dovodi do produženja roka gradnje i da ne povećava troškove, dok je CRBC paralelno podnijela oštetne zahtjeve od najmanje 9,1 miliona zbog kašnjenja u poslu i naknade štete (troškovi upravne, lokalne i kancelarije na gradilištu, neproduktivnost opreme…).

Inženjer je odbio te zahtjeve, a CRBC je kasnije povukla to potraživanje.

Akcija za socijalnu pravdu

Ines Mrdović

Napomena: Izvor fotografije: RTCG