SDT da provjeri milionske poslove CEDIS
21 Juna, 2022
Vlada zbog javnosti tražila cijenu dionice ispod 800 miliona
7 Jula, 2022

Vlada nastavila sa zapošljavanjima

Manjinska vlada je već u drugom mjesecu svog mandata duplirala trošak za ugovore o djelu u odnosu na prvi mjesec svog upravljanja i za te svrhe u junu ove godine potrošila čak blizu 1,3 miliona eura, što može biti jak signal da se, nakon promjene vlasti i uspostavljanja nove vladajuće strukture, počelo sa snažnim zapošljavanjem podobnog kadra u javnoj administraciji.

U maju ove godine, a prema javnim evidencijama, prikazano je da je za ugovore o djelu potrošeno oko 622 hiljade eura, pa proizilazi da je za dva mjeseca manjinske vlade za ove svrhe utrošeno preko 1,9 miliona.

U javnosti su odavno prisutne ocjene da su ugovori o djelu postali oprobani recept, razvijen još od vlasti Demokratske partije socijalista, za ubacivanje partijski podobnog i nepostističkog kadra u upravu. Ugovori o djelu uglavnom predstavljaju nezakonita i prikrivena zapošljavanja, jer se izbjegava redovni zakonski model konkursa, tako što se podobnoj osobi obezbijedi prvo ovaj ugovor, a kasnije se prevede na neku od formi ugovora o radu.

Pravno posmatrano, ugovori o djelu predstavljaju obligacioni odnos i zaključuju se za pružanje određenih usluga na kraći vremenski period od nekoliko mjeseci. Međutim, da paradoks bude veći, u javnoj administraciji su postali redovan način za izigravanje Zakona o državnim službenicima i namještenicima i omogućavanje zaposlenja podobnih, a ovoj praksi se ne nazire kraj.

Čak više, i sudovi Vesne Medenice, koji su razorili pravni sistem, ove ugovore o djelu u mnogim sudskim postupcima prihvatili su kao radno angažovanje, što je potpuni pravni apsurd, dok se na upozorenja iz Državne revizorske institucije o ovom problemu niko ne obazire.

Manjinska vlada (izabrana na neustavan način) nedavnim rebalansom budžeta je trošak za ugovore o djelu uvećala za preko milion, pa ove godine ta stavka iznosi nevjerovatnih 12,9 miliona eura.

Indikativan je i ogroman skok isplata za konsultantske usluge, što se takođe u najvećoj mjeri dovodi upravo u vezu sa izdacima za zaposlenja. Tako je u maju za konsultantske usluge dato 766 hiljada eura, dok je narednog mjeseca taj trošak čak oko 1,9 miliona, što je ukupno za dva mjeseca manjinske vlade izdatak od preko 2,6 miliona eura.

Međutim, realno je pretpostaviti da su stvarne isplate i za ugovore o djelu i za konsultantske usluge veće, a prednje iz razloga što netransparentna izdvajanja sa budžetske linije „ostalo“ daju mogućnost skrivenih plaćanja i za ove svrhe, a u prilog čemu govore pojedine isplate poreza i prireza sa ovog izdatka.

Sa budžetske linije „ostalo“ je u maju potrošeno ukupno 1,8 miliona, a minulog mjeseca 2,5 miliona, te da je zbog netransparentnosti isplata i činjenice da se godinama ne poštuje strogo budžetsko pravilo da se se isplate za određenu svrhu realizuju samo sa budžetske linije planirane za tačno tu određenu svrhu, vrlo je moguće da su isplate za zapošljavanja realizovana i sa ove budžetske stavke, ali je nepoznato u kom obimu.

Manjinska vlada počela je rad početkom maja, a izabrana je na neustavan način, kažu u ovom nevladinoj organizaciji i naglašavaju da onaj ko dozvoli da bude izabran na nepravu, ni tokom svog mandata mu sigurno pravo i vladavina prava neće biti ideja vodilja.

Ne povećavaju penzije i socijalu,  za svoje bahaćenje imaju

Dok su socijalno ugroženi u zemlji, poput penzionera sa najnižim penzijama ili korisnika socijalnih davanja, već sedmicama pod nesnosnim udarom enormnih poskupljenja, manjinskoj vladi ne pada na pamet da se tim ljudima pomogne, da im se uvećaju penzije ili socijala, dok je sa druge strane njeno rasipništvo od novca svih građana vrlo upadljivo.

Tako je za samo dva mjeseca od izbora manjinske vlade za službena putovanja u zemlji i inostranstvu potrošeno preko 900 hiljada eura, od čega za dnevnice javnim službenicima otpada preko 207 hiljada eura, a što je vrijednost adaptacije manjeg objekta za smještaj djece sa posebnim potrebama u nekom manjem gradu.

U maju je za dnevnice za službena putovanja u zemlji potrošeno 22 hiljade, a u junu 51 hiljada, dok je za dnevnice za službena putovanja u inostranstvo u maju potrošeno 57 hiljada, a proteklog mjeseca bezmalo 78 hiljada eura.

I troškovi goriva za javnu administraciju (u uslovima dvocifrene inflacije) samo narastaju, pa je tako u junu utrošeno preko pola miliona eura, za telefonske troškove je plaćeno nepunih 140 hiljada eura, za izdatak reprezentacije u zemlji i inostranstvu 45,5 hiljada eura.

Za različite vrste naknada u junu je utrošeno nepunih 1,9 miliona eura, dok je taj trošak mjesec ranije iznosio 1,3 miliona. Rebalansom manjinske vlade taj godišnji trošak je uvećan za gotovo pet miliona i na toj poziciji je preko 14 miliona eura.

U zemlji, u kojoj je oko 50 nezaposlenih, zaposlenima u javnoj administraciji se preko ovakvih različitih naknada plaća dodatno za poslove, koji često spadaju u njihove redovne radne aktivnosti.

Milica Krgović

Tekst je objavljen u dnevnom listu Dan i može se pronaći na linku: https://www.dan.co.me/vijesti/drustvo/manjinska-vlada-nastavica-sa-zaposljavanjem-podobnog-kadra-u-javnoj-adminsitraciji-5127409