Za koliko decenija putarina otplaćuje radove
10 Juna, 2022
Vlada nastavila sa zapošljavanjima
5 Jula, 2022

SDT da provjeri milionske poslove CEDIS

Akcija za socijalnu pravdu (ASP) upućuje inicijativu Specijalnom državnom tužilaštvu da se najskorije pozabavi ranijim outsourcing poslovima Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS), radi provjere indicija da je takvim poslovima iz te državne kompanije novac prelivan u privatne firme i uspostavljen monopol na štetu potrošača.

Najveći dio tih poslova treba i može da radi CEDIS, ali se godinama kroz javne nabavke izmještaju i dodjeljuju privatnim kompanijama. Poslovanje CEDIS-a, kao kćerke kompanije Elektroprivrede Crne Gore, plaćaju potrošači kroz račune za struju, jer je to regulisana energetska djelatnost.

Jedan od takvih poslova svakako je revitalizacija elektro mreže i ugradnja daljinskih brojila, čiji je prevashodni cilj smanjenje tehničkih gubitaka na mreži. Projekat, koji se intenzivno sprovodi od 2013. godine, je pokrenula vlada Demokratske partije socijalista. Prema ranijim informacijama, projekat je do sada vrijedan preko 80 miliona.

Nedavna analiza ASP-a pokazala je da se može govoriti o milionskoj šteti za potrošače. Naime, samo jedan primjer javne nabavke revitalizacije energetske mreže iz 2018. godine, koju je tadašnji menadžment CEDIS-a sproveo kroz dvogodišnji okvirni sporazum, pokazuje da je ukupna cijena posla uvećana za preko milion eura.

Decembra 2018. CEDIS je zaključio dvogodišnji okvirni sporazum vrijedan 22,4 miliona eura, a samo nekoliko mjeseci kasnije još jedan takav sporazum za 4 miliona eura. Cijene kod okvirnog sporazuma od 22,4 miliona bile su veće nego kod okvirnog sporazuma od 4 miliona eura, iako se radilo o istim tipovima materijala ili opreme koji je nabavljan i ugrađivan.

Primjera radi, analiza ASP-a je pokazala da je drveni stub D11 po okvirnom sporazumu od 22,4 miliona ugovoren za cijenu od 430 eura, dok je po okvirnom sporazumu od 4 miliona njegova cijena niža i iznosila je 408 eura. Ili drveni stub D12 je po okvirnom sporazumu od 22,4 miliona ugovoren za cijenu od 1.000 eura, dok po okvirnom sporazumu od 4 miliona on košta 731 euro. Nabavka stubova je značajno veća po sporazumu od 22,4 miliona, od onog za četiri miliona.

Sve cijene su dodatno uvećane kada su za oba okvirna sporazuma, nakon prvih jednogodišnjih ugovora, zaključeni ugovori za drugu godinu njihove realizacije. Sva ta uvećanja su pala na teret potrošača, koji plaćaju poslovanje CEDIS-a.

I dok je CEDIS, pored ostaloga, i zbog ovakvih poslova tonuo u minus, privatne firme, uključene u ovaj posao, prihodovale su desetine miliona eura i namnožile profita u dvocifrenim sumama.

U javnosti su odavno prisutne sumnje da su različiti moćni lobiji i privatni interesi godinama prisutni u energetskom sektoru zemlje, gdje se na godišnjem nivou okreću stotine miliona eura, a što sve finansiraju potrošači iz svojih džepova, kroz plaćanje naduvanih računa za struju.

Akcija za socijalnu pravdu